Venclova otrzyma państwową emeryturę

Rząd podjął decyzję, aby znanemu litewskiemu poecie Tomasowi Venclove została przyznana państwowa emerytura.

BNS
Venclova otrzyma państwową emeryturę

Fot. Ewelina Mokrzecka

Poeta państwową emeryturę pierwszego stopnia będzie otrzymywał od 1 stycznia. Emerytura pierwszego stopnia wynosi 800 litów.

Tomas Venclova to znany litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej. Urodził się w Kłajpedzie w 1937 roku. W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka, współpracując m.in. z Kroniką Kościoła Katolickiego na Litwie. Do 1977 r. mieszkał w Wilnie, później wyemigrował do USA, za co został pozbawiony obywatelstwa ZSRR.

W Ameryce przyjaźnił się z Czesławem Miłoszem i znanym rosyjskim poetą Josifem Brodskim. Wykładał na Uniwersytecie Yale literaturę rosyjską słowiańską.

Jest zwolennikiem pojednania polsko-litewskiego.

PODCASTY I GALERIE