Kultura i Historia
BNS

Venclova otrzyma państwową emeryturę

Rząd podjął decyzję, aby znanemu litewskiemu poecie Tomasowi Venclove została przyznana państwowa emerytura.

Poeta państwową emeryturę pierwszego stopnia będzie otrzymywał od 1 stycznia. Emerytura pierwszego stopnia wynosi 800 litów.

Tomas Venclova to znany litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej. Urodził się w Kłajpedzie w 1937 roku. W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka, współpracując m.in. z Kroniką Kościoła Katolickiego na Litwie. Do 1977 r. mieszkał w Wilnie, później wyemigrował do USA, za co został pozbawiony obywatelstwa ZSRR.

W Ameryce przyjaźnił się z Czesławem Miłoszem i znanym rosyjskim poetą Josifem Brodskim. Wykładał na Uniwersytecie Yale literaturę rosyjską słowiańską.

Jest zwolennikiem pojednania polsko-litewskiego.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!