Venclova laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Na początku czerwca litewski poeta, eseista, publicysta, badacz i tłumacz literatury pięknej Tomas Venclova zostanie wyróżniony Nagrodą Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

zw.lt
Venclova laureatem Nagrody Jana Nowaka-Jeziorańskiego

Fot. BFL/Vygintas Skaraitis

Nagroda Jana Nowaka-Jeziorańskiego przyznawana od 2004 roku została ustanowiona przez Jana Nowaka-Jeziorańskiego oraz Kolegium Europy Wschodniej, miasto Wrocław, Uniwersytet Wrocławski i Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wyróżnienie wręczane jest co roku 4 czerwca osobie lub instytucji przedstawiającej „myślenie o państwie jako dobru wspólnym”.

Wśród laureatów nagrody są m.in. Valdas Adamkus, Tedeusz Mazowiecki, Vaclav Havel, Zbigniew Brzeziński, George H. W. Bush i in.

Tomas Venclova jest litewskim poetą, eseistą, publicystą, badaczem i tłumaczem literatury pięknej. Od młodości związany był z litewską i rosyjską opozycją antykomunistyczną. Do 1977 roku mieszkał w Wilnie, następnie zagrożony represjami wyemigrował do USA, gdzie na Uniwersytecie Yale prowadził wykłady z literatury rosyjskiej i literatur słowiańskich. Od 1993 roku jest profesorem języków słowiańskich i literatury.

W Stanach Zjednoczonych przyjaźnił się z Czesławem Miłoszem i Josifem Brodskim. Związany jest z polską kulturą i literaturą. Od 1983 roku jest członkiem zespołu redakcyjnego kwartalnika „Zeszyty Literackie”. Tłumaczył polską poezję na język litewski ( m.in. Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską).

Venclova jest jednym z niewielu współczesnych litewskich intelektualistów łączących, jak sam wielokrotnie o sobie mówił, litewski patriotyzm z polonofilią, zachwytem polską kulturą, życzliwością wobec polskiej historii litewskich ziem.

PODCASTY I GALERIE