Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach świętuje 10 lat działalności

10 lat fascynujących przeżyć, które z całą pewnością uczyniły bogatszym i wyjątkowym życie ponad stu seniorów rejonu solecznickiego. Tak jednym zdaniem można byłoby scharakteryzować 10 lat działalności Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach.

salcininkai.lt
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Solecznikach świętuje 10 lat działalności

Fot. salcininkai.lt

– W ciągu 10 lat działalności udało się wypracować własny dwupoziomowy model pracy – wykłady, imprezy, wycieczki ogólnorejonowe, jak też imprezy w filiach i kołach zainteresowań. Cieszy wytrwałość seniorów w działalności organizacji, za co składam wszystkim serdeczne podziękowania. Dziękuję także władzom samorządu na czele z merem Zdzisławem Palewiczem, które od początku są otwarci na nasze prośby i służą pomocą. Dziękuję też organizacjom na Litwie i przyjaciołom w Polsce, zawdzięczając którym możemy zwiedzać interesujące miejsca i organizować imprezy – mówił prezes PUTW Antoni Edward Jankowski podczas uroczystości z okazji 10-lecia Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jakie odbyło się 27 lipca br. w sali Centrum Kultury w Solecznikach.

W obchodach jubileuszowych wzięli udział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz, wicemer rejonu Anna Jeswiliene, starostowie gminy solecznickiej i jaszuńskiej Mirosław Niewierkieiwcz i Zdzisław Mażejko, kierownik wydziału konsularnego Ambasady RP w Wilnie Irmina Szmalec, prezes Stowarzyszenia „Macierz Szkolna” Józef Kwiatkowski, kierownik wydziału oświaty i sportu administracji samorządu Regina Markiewicz, goście z Polski.

Uroczystość zagaiła wspólna modlitwa pod przewodnictwem księdza parafii solecznickiej Aleksandra Gajczauskasa. Zarys historyczny Uniwersytetu zaprezentowała wiceprezes Jadwiga Sinkiewicz.

Wspomnieniami z zakresu działalności Uniwersytetu dzielili się prezesi filii w Solecznikach, Ejszyszkach i Jaszunach – Waleria Krzywiec, Teresa Żuk, Teresa Czułkiewicz.

– 10 lat dla organizacji jest względnie niedużym okresem. Jednak działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Solecznikach jest niezwykle dynamiczna, dlatego ogromnie cenna i służąca przykładem dla innych. Stanowicie swoisty uniwersytet życiowy, dlatego nawołuję was do niezamykania się we własnym gronie, tylko szerszego obcowania, w tym z młodzieżą, gdyż stanowicie wielki autorytet, czyje doświadczenie może być bardzo pomocne ludziom młodym. Z okazji jubileuszu chciałbym skierować do założyciela i pomysłodawcy organizacji – Antoniego Jankowskiego, który w ciągu wszystkich lat czuwa nad działalnością i rozwojem Uniwersytetu. To zawdzięczając Panu mamy w rejonie prężną i dynamiczną organizację. Dziękuję za udział w niej każdemu z was, jak też życzę czerpania radości i satysfakcji z przynależności do Uniwersytetu – powiedział mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz.

Podziękowania mera dla członków organizacji przełożyły się również na wręczenie listów dziękczynnych. Dyplomy otrzymali Antoni Jankowski, Krystyna Bingielene, Regina Bućko, Teresa Czułkiewicz, Alicja Grygorowicz, Danuta Jankowska, Stanisława Moliene, Jadwiga Prowłocka, Jadwiga Sinkiewicz, Danuta Wasilewska, Teresa Żuk.

Po części oficjalnej i artystycznej zebranych czekało jeszcze spotkanie integracyjne.

PODCASTY I GALERIE