Ukazała się książka „Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym”

W czerwcu br. nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się książka „Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym” pod redakcją Dariusza Góreckiego.

Antoni Radczenko
Ukazała się książka „Instytucja prezydenta w polskim i litewskim prawie konstytucyjnym”

Fot. Materiały nadesłane

Publikacja jest efektem wieloletniej współpracy naukowców z Katedry Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Łódzkiego i Katedry Prawa Publicznego Uniwersytetu Wileńskiego.

„Jest to już trzecia wspólna monografia polsko-litewskiego zespołu badaczy, dotycząca poszczególnych zagadnień prawa konstytucyjnego w Polsce i na Litwie. W 2015 roku w Łodzi ukazała się książka „Aktualne problemy polskiego i litewskiego prawa konstytucyjnego”, a w 2016 roku w Wilnie wydano „Lietuvos ir Lenkijos konstitucinės teisės aktualijos: parlamentas“ („Aktualia litewskiego i polskiego prawa konstytucyjnego: Parlament”). Celem publikacji jest porównanie i analiza rozwiązań ustrojowych w obu państwach” – powiedziała zw.lt Barbara Jundo-Kaliszewska, specjalistka ds promocji i współpracy z mediami Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego.

W książce są poruszone m.in. następujące tematy uprawnienia i odpowiedzialność prezydenta, relacje pomiędzy władza sądowniczą a wykonawczą, wpływ na proces legislacyjny.

„Zbiór stanowi nie tylko dowód aktywności badawczej autorów, lecz także jest ważną i wartościową pozycją adresowaną do interesujących się problematyką instytucji prezydenta prawników teoretyków i praktyków, politologów oraz studentów. Należy podkreślić, że we współczesnej polskiej literaturze naukowej prace poświęcone pogłębionej refleksji prawno-porównawczej nad pozycją ustrojową i kompetencjami głowy państwa nie są liczne. Książka pod redakcją prof. Dariusza Góreckiego stanowi w tym zakresie istotne uzupełnienie” – ocenił książkę prof. Bogusław Banaszak.

PODCASTY I GALERIE