Tydzień sztuki litewskiej w Gdańsku

Państwowy Wileński Teatr Mały wystąpi na deskach Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Jest to teatr założony w 2014 r., który już zdobył międzynarodowe uznanie, kultywujący tradycję organizowania tygodni sztuki polskiej i innych krajów.

zw.lt
Tydzień sztuki litewskiej w Gdańsku

Fot. teatras.lt

8 października w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim rozpocznie się „Tydzień sztuki litewskiej”, na który została zaproszona sztuka Wileńskiego Teatru Małego pod tytułem ‚Minetti” (reż. Rimas Tuminas). Jest to spektakl na podstawie sztuki wybitnego dramaturga austriackiego Thomasa Bernharda, dedykowanej jednemu z najsłynniejszych aktorów niemieckich Berhardowi Minettiemu. Przedstawienie to wystawiał Rimas Tuminas w 2015 r. z okazji 25-lecia Wileńskiego Teatru Małego. Jest to konfrontacja publiki i aktora liczącego ostatnie godziny życia, w której dzieli się on najbardziej intymnymi przemyśleniami o swoich rolach, ujawnia swoje lęki zostania niezrozumianym, nieusłyszanym, nieuznanym.

W Gdańsku zaprasza się do zaprezentowania tego, co dziś jest najważniejsze dla sceny litewskiej i europejskiej. Program będzie składał się ze sztuk, performansów, filmów, koncertów, wystaw i wykładów. ‚Doceniając wysoki poziom repertuaru Państwa teatru, uważamy, że byłoby właściwe dołączyć jeden z Państwa spektakli do programu ‚Tygodnia sztuki litewskiej” w Gdańsku. Jesteśmy szczególnie pod wrażeniem rekomendacji dotyczących sztuki Rimasa Tuminasa ‚Minetti” – napisano w zaproszeniu z Polski.

Gdański Teatr Szekspirowski od 2014 r. z powodzeniem zorganizował: „Tydzień sztuki brytyjskiej”, ‚Tydzień sztuki gruzińskiej”, ‚Tydzień sztuki portugalskiej”, ‚Tydzień sztuki irańskiej” i wiele innych. W Polsce Litwę będzie reprezentowała jedna z prac reżyserskich Rimasa Tuminasa, gdzie główną rolę Minettiego wykona aktor Vladas Bagdonas. W Gdańsku będzie można również zobaczyć sztukę E. Nekrošiusa ‚Boris Godunov” oraz wystawę fotografii wybitnego fotografa D. Matvejeva.

PODCASTY I GALERIE