Trzy polskie obiekty nominowane do Znaku Dziedzictwa Europejskiego

Unia Lubelska, Konstytucja 3 Maja oraz Historyczna Stocznia Gdańska – to trzy obiekty z Polski rekomendowane do otrzymania Znaku Dziedzictwa Europejskiego (ZDE).

zw.lt
Trzy polskie obiekty nominowane do Znaku  Dziedzictwa Europejskiego

Fot. PAP/Piotr Wittman

Pierwszym polskim zabytkiem na liście nominacji do ZDE jest kościół p. w. Św. Stanisława wraz z Klasztorem Dominikanów, Kościół św. Trójcy, pomnik Unii Lubelskiej. Ministerstwo kultury RP podkreśla, że Lublin jest symbolem europejskich idei integracyjnych, ponadnarodowego dziedzictwa demokracji i tolerancji oraz dialogu kultur między Wschodem i Zachodem. W 1569 roku w Lublinie podpisana została Unia polsko- litewska, w wyniku której powstał dość jednolity wielonarodowy organizm państwowy, swoją rozległością w Europie ustępujący jedynie ówczesnej Rosji. Drugim polskim zabytkiem na liście nominacji jest Konstytucja 3 Maja z 1791 r. – pierwsza w Europie, a druga po konstytucji Stanów Zjednoczonych spisana ustawa zasadnicza na świecie. Nie mogła też na liście zabraknąć Stocznii Gdańskiej – obiektów związanych z postaniem „Solidarności” , co jest żywym dowodem jednoczenia się Europy w imię poszanowania praw człowieka, wspólnej walki o wolność i demokrację..

Znak Dziedzictwa Europejskiego to działanie Unii Europejskiej , której celem jest wzmocnienie u obywateli europejskich, w szczególności u młodych ludzi, poczucia przynależności do UE, w oparciu o wspólne wartości i elementy europejskiej historii i dziedzictwa kulturowego, a także uznanie walorów różnorodności krajowej i regionalnej oraz pogłębienie dialogu międzykulturowego.

W kwietniu 2014 r. po raz pierwszy Znak otrzymały cztery obiekty europejskie:
– Park Carnuntum (Austria)
– Great Guild Hall (Estonia)
– Camp Westerbork (Holandia)
– Peace Palace (Holandia)

Ceremonia wręczenia ZDE odbędzie się w kwietniu 2015 r. w Brukseli.

PODCASTY I GALERIE