Transgraniczny polsko-litewski szlak kulinarny

culinarytrail.eu – to innowacyjna próba identyfikacji i konsolidacji, poprzez metodę szlakowania, rozproszonych i niezorganizowanych producentów produktów lokalnych, tradycyjnych i regionalnych pogranicza polsko-litewskiego, a także włączenia do szlaku ważnych symbolicznych miejsc związanych z dziedzictwem kultury i turystyką oraz historycznych zabytków.

zw.lt
Transgraniczny polsko-litewski szlak kulinarny

Fot. Waldemar Gorlewski/ Łukasz Falkowski

Polsko-litewski szlak kulinarny powstał dzięki funduszom INTERREG w wyniku realizacji projektu „Szlaki kulturowe bez granic” i przy współpracy 4 podmiotów: Szkoły w Lejpunach, Gminy w Puńsku, Podlaskiego Szlaku Kulinarnego i Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.

W ramach projektu, od marca 2018 roku do końca lutego 2019 roku, zrealizowano wiele wspólnych inicjatyw: transgraniczne targi regionalnego produktu, warsztaty wyrobu serów i wędlin, szkolenia i konferencje promujące regionalne wyroby, i atrakcje oraz wydawnictwo opisujące, i promujące utworzony szlak kulinarny.

Więcej informacji oraz najciekawsze punkty szlaku na www.culinarytrail.eu

PODCASTY I GALERIE