Tomas Venclova: Wilno ma ambicje, by ponownie zostać centrum regionu

"Wilno jest miastem, w którym od lat każda z grup narodowościowych dąży do dominacji, ale żadna tak naprawdę nigdy nie dominowała" - mówił wybitny litewski poeta Tomas Venclova otwierając Forum Poezji Europy Wschodniej "Wileńskie Rozdroża". Trzydniowe spotkanie poetów i tłumaczy z Litwy, Polski, Białorusi, Ukrainy i Rosji będzie poświęcone współpracy literatów, a główny temat forum brzmi "Głosy poetów Europy Wschodniej z diaspory i metropolii".

Joanna Bożerodska
Tomas Venclova: Wilno ma ambicje, by ponownie zostać centrum regionu

Fot. J. BożeroTomas Venclova/ Fot. J. Bożerodskadska

„Chcielibyśmy aby taki festiwal, forum odbywało się co roku. Przede wszystkim jest to spotkanie poetów, tłumaczy, ale czekamy też na słuchaczy, gości, ludzi, kochających literaturę. Chcemy, aby była to okazja dla spotkań, kontaktów, aby w wyniku tego forum pojawiały się nowe tłumaczenia literatury. Naszym celem jest wydanie antologii poezji, na którą złożą się wiersze tegorocznych uczestników” – zapowiedziała Justina Juozėnaitė, dyrektor Domu-Muzeum Venclovów, które jest gospodarzem poetyckiego przedsięwzięcia.

„Wilno jest miastem, które zawsze znajdowało się na pograniczu różnych kultur, pomiędzy Wschodem i Zachodem, i tak jest do dzisiaj” – podkreślił witając zebranych Tomas Venclova. „Obecnie Wilno jest na stronie Zachodu i mam nadzieję, ze tak pozostanie, bo takie jest przeznaczenie tego miasta, ono zawsze tego chciało, chociaż historycznie bywało różnie. W tym mieście z dawnych czasów lepiej lub gorzej – czasem zupełnie źle, czasem całkiem dobrze – współżyły różne grupy narodowe. Każda z tych narodowości chciała dominować, ale nigdy tak do końca nie dominowała. Taki jest los tego miasta, dlatego jest ono tak bardzo odpowiednim miejscem na forum poetów z Europy Wschodniej” – dodał Venclova.

„Historycznie Wilno było centrum bardzo dużego regionu, do którego należały dzisiejsza Białoruś, Ukraina, część Polski i Rosji, w pewnym okresie także część Łotwy. W jakimś sensie Wilno pozostaje takim centrum czy przynajmniej ma ambicje, by ponownie nim zostać. I to forum, które łączy poetów tego regionu, jest tego dowodem” – zauważył Tomas Venclova.

W programie forum przewidziano spotkania poetyckie, dyskusje, prezentacje wierszy. Polskę na forum reprezentuje poeta Ryszard Krynicki. Spotkania poetyckie z jego udziałem odbędą się w środę (29 czerwca) o godz. 11 oraz o godz. 18 w Domu-Muzeum Venclovów.

Artykuł powstał w ramach projektu „Dialog pomiędzy narodami”, który jest współpfinansowany przez Fundusz Wsparcia Prasy, Radia i Telewizji

PODCASTY I GALERIE