Tomas Venclova uhonorowany przez MSZ RP

W poniedziałek (16 listopada) Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP uhonorowało litewskiego poetę, publicystę i działacza społecznego Tomasa Venclovę.

zw.lt
Tomas Venclova uhonorowany przez MSZ RP

Fot. Ewelina Mokrzecka

Tomas Venclova otrzymał odznakę honorową „Bene Merito” – odznaczenie przyznawane za działalność wzmacniającą pozycję Polski na arenie międzynarodowej. Odznaczenia otrzymali również Jan Chadam, Agnieszka Cieślińska-Kawecka, Jan Emeryk Rościszewski, Tomasz Sajewicz, Małgorzata Tuszyńska.

Venclova urodził się 11 września 1937 r. w Kłajpedzie. Litewski poeta i prozaik ukończył filologię na Uniwersytecie Wileńskim, a następnie semiotykę i literaturę rosyjską na uniwersytecie w Tartu.

W latach 70. Venclova angażował się w działalność litewskiej i rosyjskiej opozycji antykomunistycznej. Działał m.in. w litewskim ruchu obrony praw człowieka, współtworzył litewską filię Komitetu Obrony Praw Człowieka. Zagrożony represjami, w 1977 r. wyemigrował na stałe do Stanów Zjednoczonych, za co pozbawiono go obywatelstwa ZSRR. W USA prowadził zajęcia na Uniwersytecie w Berkeley oraz Uniwersytecie Yale.

Litewski pisarz jest autorem licznych publikacji tłumaczonych na wiele języków. W języku polskim ukazały się m.in.: „Dialog o Wilnie” (wspólnie z Czesławem Miłoszem), „Siedem wierszy”, „Rozmowa w zimie”, „Kształty nadziei”, „Aleksander Wat: obrazoburca”, „Niezniszczalny rytm: eseje o literaturze”.

Venclova jest także autorem licznych przekładów polskiej poezji na język litewski. Przełożył m.in. wiersze Herberta, Miłosza, Norwida oraz Szymborskiej.

PODCASTY I GALERIE