Kultura i Historia
zw.lt

Tomas Venclova otrzymał tytuł doktora honoris causa

Tomas Venclova otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Wileńskiego. Na uroczystości byli obecni przedstawiciele polskiego korpusu dyplomatycznego na Litwie ambasador Urszula Doroszewska oraz dyrektor instytutu Polskiego Marcin Łapczyński. W tym roku Tomas Venclova obchodzi 80. urodziny. Znany litewski poeta, eseista i tłumacz urodził się w Kłajpedzie w roku 1937 roku. Od młodości związany z litewską i rosyjską opozycją antykomunistyczną.  W latach 70. działał w litewskim ruchu obrony praw człowieka.  W 1977 r. wyemigrował do USA, gdzie zaprzyjaźnił się z Czesławem Miłoszem. Tłumaczył polską poezję Cypriana Kamila Norwida, Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławę Szymborską na język litewski. Mieszka teraz w New Haven, Wilnie i Krakowie.

Więcej informacji
Radio Znad Wilii


Radio ZW FUN


Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas
Radar Wileński – Poinformuj nas!