Tatjana Vologdina: Przeciętny Polak nie wie, gdzie znajduje się Litwa

Motywacja do nauki języka litewskiego wśród polskich studentów jest różna, czasami po prostu ktoś się zakocha – powiedziała zw.lt Tatjana Vologdina, kierowniczka Studium Języka i Kultury Litewskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Vologdina jest też opiekunem Studenckiego Koła Naukowego Lituanistów „Labas" na wrocławskiej uczelni, które jest organizatorem corocznego Międzynarodowego Kongresu Lituanistów.

Antoni Radczenko
Tatjana Vologdina: Przeciętny Polak nie wie, gdzie znajduje się Litwa

Fot. Kasia Pyrka

V Międzynarodowy Kongres Lituanistów odbędzie się 16-17 maja na Uniwersytecie Wrocławskim. Tak jak w latach poprzednich Kongres jest otwarty na wszelkie tematy ważne dla uczestników – ideą Kongresu jest bowiem interdyscyplinarna dyskusja o Litwie. Organizatorzy zapraszają naukowców, działaczy społecznych i kulturalnych do udziału w sekcjach: językoznawstwo litewskie i porównawcze; kultura, literatura i folklor; historia Litwy i stosunki polsko-litewskie; system prawny, polityka i społeczeństwo.

Panelom akademickim towarzyszyć będą wydarzenia kulturalne oraz debaty eksperckie poświęcone wyborom prezydenckim na Litwie oraz wyborom do Parlamentu Europejskiego.

Dla prelegentów udział w Kongresie jest bezpłatny. Uczestnicy będą mieli możliwość wystąpienia w języku polskim, litewskim i angielskim. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w recenzowanym tomie pokonferencyjnym. Więcej szczegółów i formularz zgłoszeniowy można znaleźć na www.labas.uni.wroc.pl. Czas przeznaczony na aplikowanie upływa 7 kwietnia 2019 roku.

Tatjana Vologdina: Oczywiście, z Warszawą nie będziemy rywalizowali, ale to jest jedno z największych tego typu wydarzeń w Polsce. Nie mogę wypowiadać się za całą Polskę, natomiast we Wrocławiu sytuacja rozwija się bardzo dobrze. Zarówno władze uniwersyteckie oraz miejskie są zainteresowane imprezą i wspierają nas na różne sposoby. Początkowo chcieliśmy zebrać w jednym miejscu przedstawicieli wszystkich centrów lituanistycznych w Polsce. Później to się zaczęło rozrastać i przerodziło się w kongres lituanistów. Mówiąc lituanista nie mam na myśli tylko filologów, tylko wszystkich miłośników Litwy.

Antoni Radczenko: Od 20 lat jest Pani kierownikczką Studium Języka i Kultury Litewskiej, które naucza języka litewskiego. Proszę przybliżyć działalność centrum?

Tatjana Vologdina: Studium trwa dwa lata. To są przedmioty do wyboru. Studenci otrzymują tzw. aneks do dyplomu.

Antoni Radczenko: Jaka jest wśród studentów motywacja do wyboru tego przedmiotu?

Tatjana Vologdina: Motywacje są bardzo różne. Nie wytypuję procentowo, ale bardzo często są to sprawy rodzinne, czyli babcia, dziadek lub pradziadek pochodzili z Litwy. Czasami przychodzą osoby z nazwiskami, chociaż spolszczonymi, ale pochodzenia litewskiego. Często nasze studia wybierają filolodzy oraz historycy, którzy badają nasze wspólne dzieje. Współpracujemy też z wydziałem prawa. Czasami po prostu ktoś się zakocha i chce porozumiewać się z ukochaną osobą po litewsku.

Antoni Radczenko: Czy zainteresowanie lituanistyką i językiem litewskim wzrasta, czy jest stabilne?

Tatjana Vologdina: Jest stabilne. Nigdy się nie zdarzyło, żebym nie zebrała grupy.

Antoni Radczenko: Gdyby musiała Pani zareklamować własne Studium, to co by powiedziała Pani przeciętnemu polskiemu studentowi? Dlaczego warto znać język litewski?

Tatjana Vologdina: Zawsze warto znać język sąsiada. To bardzo pozytywnie wpływa na relacje obu krajów. Poza tym mieliśmy wspólne państwo. Dużo nas łączy, chociaż bardzo często o tym nie pamiętamy. Wszystko zależałoby od studenta, który do mnie by przyszedł. Dla fizyka powiem jedno, a dla filozofa coś innego.

Antoni Radczenko: Czy Litwa jest obecna w polskiej przestrzeni publicznej?

Tatjana Vologdina: Nie powiem, że nie jest obecna. Istnieje współpraca naukowa i kulturowa. Jednak jeśli się zapyta przeciętnego Polaka, to kompletnie się nie orientuje, gdzie się Litwa znajduje. Już jestem przyzwyczajona do tego, że jak mówię o tym, że pochodzę z Wilna, to od razu powstaje skojarzenie ze Lwowem i Ukrainą. Po prostu nie znamy się. Nie ma co jednak narzekać.

Tatjana Vologdina: Absolwentka lituanistyki i slawistyki Wileńskiego Uniwersytetu Pedagogicznego oraz Uniwersytetu Wileńskiego. Stopień naukowy doktora otrzymała na Uniwersytecie Wileńskim za pracę dotyczącą wpływu filozofii Nietzschego i Schopenhauera na literaturę europejską. W roku 2004 odbyła 7-miesięczny staż w Chinach nauczając języka i kultury litewskiej. Od 2004 roku prowadzi Studium Języka i Kultury Litewskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Założycielka i wieloletnia opiekunka Koła Naukowego Lituanistów „Labas”. Organizatorka wydarzeń kulturalnych związanych z Litwą oraz promotorka kultury litewskiej we Wrocławiu. Co roku organizuje szkoły letnie, obozy i podobne wydarzenia na Litwie dla studentów UWr, służące poznaniu języka i kultury litewskiej oraz integracji polskiej i litewskiej młodzieży. Pomysłodawczyni i główna organizatorka Międzynarodowego Kongresu Lituanistów. Autorka licznych publikacji i tłumaczeń.

PODCASTY I GALERIE