Szósta rocznica wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze

27 kwietnia 2014 roku wraz z papieżem z Polski kanonizowany został Jan XXIII. Na uroczystości do Watykanu zjechało 800 tysięcy wiernych z całego świata, prezydenci, premierzy oraz oficjalne delegacje z prawie stu krajów, przedstawiciele innych wyznań i religii.

polskieradio.pl
Szósta rocznica wyniesienia Jana Pawła II na ołtarze

Fot. Obraz beatyfikacyjny

Po raz pierwszy uznani za świętych zostali jednocześnie dwaj biskupi Rzymu. Po raz pierwszy także mszę kanonizacyjną odprawili dwaj papieże: obecny – Franciszek i emerytowany – Benedykt XVI. To między innymi dlatego, ta kanonizacja w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 27 kwietnia 2014 roku, przeszła do historii Kościoła. W mszy kanonizacyjnej uczestniczyło 150 kardynałów i 1000 biskupów, wśród nich blisko 70 z Polski, oraz 6 tysięcy księży.

Bogactwo nauki Jana Pawła II

Franciszek nazwał Jana Pawła II – „papieżem rodziny”, a Jana XXIII – „papieżem posłuszeństwa Duchowi Świętemu”. Jan Paweł II, przed wyborem kardynał Karol Wojtyła, był nazywany „papieżem pielgrzymem”. Zasiadał na Stolicy Apostolskiej od 1978 do 2005 roku. To on w 2000 roku beatyfikował Jana XXIII. Papieża Polaka ogłoszono świętym 9 lat po śmierci i 3 lata po beatyfikacji.

Jan XXIII kierował Kościołem w latach 1958-1963. Pochodził z Włoch, nosił nazwisko Angelo Roncalli. Był określany mianem „Dobrego papieża Jana” lub „Jana uśmiechniętego”. Jego kanonizacja odbyła się pół wieku po śmierci i 13 lat po beatyfikacji.

Obaj kanonizowani byli uważani za wielkich papieży XX wieku. Czynili wielkie starania na rzecz pokoju na świecie, ich życie przepełnione było modlitwą, a pontyfikaty zostały uznane za „przełomowe”. Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II i otworzył Kościół na dialog z wyznawcami innych religii chrześcijańskich, Żydami i niewierzącymi oraz na kontakty ekumeniczne.

Jan Paweł II wywarł szczególny wpływ na losy Kościoła katolickiego i całego świata, między innymi przyczynił się do upadku komunizmu. Realizował postanowienia Soboru, był papieżem, który rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami, wprowadził Kościół w trzecie tysiąclecie. Obaj papieże czerpali inspirację, odwagę i siłę z głęboko przeżywanej wiary. Zarówno Jan Paweł II, jak i Jan XXIII, umarli w opinii świętości.

Karol Wojtyła, późniejszy papież Jan Paweł II i Święty Kościoła katolickiego, urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach. Był poetą, aktorem i pedagogiem, a także filozofem historii, mistykiem i człowiekiem modlitwy.

Podczas II wojny światowej pracował jako robotnik w kamieniołomach i współtworzył konspiracyjny teatr. Po wojnie, już jako ksiądz, a później biskup i kardynał, zmagał się z realiami komunistycznego reżimu. Wybrany przez konklawe 16 października 1978 roku był pierwszym od ponad 450 lat biskupem Rzymu niebędącym Włochem oraz najmłodszym z papieży, od półtora wieku. Miał wówczas 58 lat.

Papież pochodzący zza „żelaznej kurtyny” stał się jednym z najbardziej wpływowych przywódców XX wieku. Podejmowane przez niego inicjatywy przyczyniły się między innymi do upadku komunizmu. Angażował się w działania na rzecz porozumienia między wyznawcami chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Był pierwszym papieżem, który odwiedził kościół protestancki oraz synagogę, a także rozpoczął publiczny dialog głowy Kościoła katolickiego z muzułmanami.

Za nieocenione uważa się jego zasługi dla dialogu katolicko-żydowskiego. Wychodził do ludzi niewierzących i opuszczonych na wszystkich kontynentach. Papież pielgrzym odbył 104 podróże zagraniczne, odwiedzając 129 krajów. Zwołał i przewodniczył kilkunastu spotkaniom młodzieży z całego świata. Wyniósł na ołtarze więcej osób niż jego poprzednicy przez 5 stuleci. Jego głównym celem, jak wielokrotnie podkreślał, było głoszenie orędzia Miłosierdzia Bożego.

Zmarł w opinii świętości 2 kwietnia 2005 roku. Po kanonizacji jego wspomnienie liturgiczne przypada 22 października, w rocznicę rozpoczęcia pontyfikatu.

PODCASTY I GALERIE