Szef rządu RP uczcił pamięć śp. Kornela Morawieckiego

Premier RP Mateusz Morawiecki uczestniczył w uroczystościach odsłonięcia tablic poświęconych śp. Kornelowi Morawieckiemu w Jędrzejowie oraz Nawarzycach. Złożył także kwiaty pod tablicą upamiętniającą druhów strażaków, założycieli jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Nawarzycach.

gov.pl

Fot. Adam Guz/KPRM

„Mój ojciec miał wielkie marzenia i nie bał się ich realizować” – zaznaczył premier RP Mateusz Morawiecki. „Myślę, że po latach możemy być bardziej szczęśliwi i dumni, ponieważ razem z wieloma działaczami „Solidarności”, wraz z moim ojcem, doprowadziliśmy naszą ukochaną Ojczyznę w lepsze miejsce, z którego można marzyć o jeszcze większych osiągnięciach. To marzenia o silnej Polsce w równej i sprawiedliwej Europie, żyjącej w pokoju” – dodał.

Jak zaznaczył premier RP, poprzez upamiętnienie śp. Kornela Morawieckiego, uhonorowani zostali także członkowie i działacze Solidarności i Solidarności Walczącej. „Ci ludzie, dzięki poczuciu wolności w zniewolonym kraju, wraz z innymi, wywalczyli nam wolność” – powiedział.

Szef rządu podziękował również wszystkim Ochotniczym Strażom Pożarnym, Kołom Gospodyń Wiejskich oraz innym organizacjom regionalnym za troskę i dbałość o Polskę lokalną.

Kornel Morawiecki był rodzinnie związany z ziemią jędrzejowską. Pradziadek premiera Mateusza Morawieckiego był pisarzem gminnym w Nawarzycach, gdzie mieściła się kiedyś siedziba gminy.

Pradziadek premiera, Michał Morawiecki, był też przed stu laty jednym z założycieli straży pożarnej w Nawarzycach, która właśnie obchodzi 100-lecie działalności.

Ochotnicza Straż Pożarna w Nawarzycach ma bardzo bogatą i dumną tradycję. Została założona w 1921 r. Obecnie skupia łącznie 41 druhów. Strażacy ochotnicy są w różnym wieku – mają od 19 do prawie 80 lat. Wszyscy są bardzo mocno zaangażowani w działalność jednostki.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej