Rzeźnia Literacka: Staramy się ośmielić ludzi

Po kilkumiesięcznej przerwie do Wilna powróciła „Rzeźnia Literacka” Wojciecha Korycińskiego. Bohaterką spotkania, które odbyło się 16 lutego w DKP, była poetka, femenistka i doktor nauk humanistycznych Barbara Elmanowska.

zw.lt
Rzeźnia Literacka:  Staramy się ośmielić ludzi

,,Z mojego punktu widzenia spotkania są udane, chociaż mogłoby pojawić się więcej osób, bo same rozmowy są intrygujące. Dotyczą nie tylko literatury, ale również tematów okołoliterackich, czyli kultury, historii czy związków miast polskich z Wilnem. Bardzo się dobrze rozwija bookcrosing. Autorzy, którzy byli na spotkaniu są bardzo zadowoleni” – powiedział po spotkaniu pomysłodawca imprez Wojciech Koryciński.

„Idzie to w dobrym kierunku, bo staramy się ośmielić ludzi, żeby zadawali pytania, żeby brali udział. Bo każdego może co innego zainteresować” – dodał Koryciński.

Bohaterka wieczoru opowiedziała o swej twórczości i badaniach dotyczących pamiętników byłych więźniów obozów koncentracyjnych, z których zrobiła doktorat. Barbara Elmanowska uprawia zazwyczaj wiersz współczesny pozbawiony rymu oraz interpunkcji. „Kiedyś był rym i rytm. Teraz są inne narzędzia, które można wykorzystać” – powiedziała podczas spotkania poetka.

Chociaż pewne wypowiedzi wywołały dyskusję wśród zebranych, to Elmanowska pozytywnie ocenia spotkanie w Wilnie. „Wszystko zależy od reakcji tych ludzi. Jeśli się cieszą i jest wymiana myśli, to jest fantastycznie” – podkreśliła artystka.

Barbara Elmanowska – ur. 1981 – poetka, doktor nauk humanistycznych. Autorka dysertacji Tekst i widmo. O wybranych dziennikach z obozów koncentracyjnych (1939-45), obronionej jako doktorat na Uniwersytecie Wrocławskim (2015), oraz tomików: Tę drogerię mam po drodze (2008 – nagroda w konkursie na debiut poetycki, organizowany przez wrocławski oddział Stowarzyszenia Pisarzy Polskich) oraz Próby generalne (2014), a także jednoaktówki: Zniknięcie rybki (2016). Jej wiersze były tłumaczone na język czeski. W 2016 roku ukazał się jej Czarny pegaz (MBP Świdnica), pierwszy powojenny przewodnik po grobach artystów pochowanych w Świdnicy.

Wojciech Koryciński – ur. 1979 – pomysłodawca i współorganizator Świdnickich Śród Literackich (cyklicznej imprezy odbywającej się od 2006 r.) oraz świdnickiego literackiego Festiwalu Cztery Żywioły Słowa. Członek stowarzyszenia Chiazm oraz Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Autor licznych artykułów o tematyce krytycznoliterackiej i kulturoznawczej oraz powieści „Tajemnice ulicy Pańskiej” (2010), „Niebieskie zakony” (2013), farsy „Urząd nad jeziorem” (2013), noweli „Wieża”, a także krótkich form prozatorskich obejmujących postmodernistyczne wersje legend świdnickich powstałych w ramach projektu „Wieża legend” (2013). W 2011 r. otrzymał świdnicką Nagrodę w Dziedzinie Kultury, a w 2014 r. Nagrodę Publiczności Warto, przyznawaną przez wrocławski dodatek „Gazety Wyborczej” i miasto Wrocław. Stypendysta Prezydenta Świdnicy w latach 2010 i 2013.

„Projekt jest współfinansowany w ramach funduszy polonijnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej” przy współpracy z Ambasadą RP w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE