Spotkanie przyjaciół Instytutu Polskiego w Wilnie

Chciałbym zachęcić Litwinów, Polaków i inne narodowości zamieszkujące na Litwie do zainteresowania się tym, co mamy w Polsce najciekawsze – podczas spotkania przyjaciół Instytutu Polskiego w Galerii Obrazów w Wilnie powiedział dyrektor placówki Marcin Łapczyński.

zw.lt
Spotkanie przyjaciół Instytutu Polskiego w Wilnie

,,Dzisiejsze spotkanie jest jednocześnie pierwszym wydarzeniem organizowanym przez Instytut Polski w Wilnie w roku naszego jubileuszu, bowiem 1 lutego świętować będziemy nasze 20. urodziny (…). Z jednej strony mogłoby się wydawać, że jest to wiek bardzo młodzieńczy, ale z drugiej strony –  patrząc na dorobek Instytutu – to w pewnym sensie wiek bardzo dojrzały. Wiek, który dzięki zdobytemu doświadczeniu, pozwala dokonywać mądrych wyborów i rozsądnych decyzji, podejmować śmiałe wyzwania, cieszyć się z sukcesów swoich i innych” – podkreślił dyrektor Instytutu Polskiego Marcin Łapczyński. Jak dodał, Instytut będzie kontynuował promocję Polski jako kraju atrakcyjnego zarówno pod względem kulturalnym, naukowym, jak i turystycznym.

Kultura łączy, a nie dzieli

,,Chciałbym zachęcić Litwinów, Polaków i inne narodowości zamieszkujące na Litwie do zainteresowania się tym, co mamy w Polsce najciekawsze, do świadomego wybierania Polski jako miejsca, gdzie można obcować z najwybitniejszymi twórcami, uczestniczyć w światowej skali wydarzeniach kulturalnych” – oświadczył Łapczyński.

„Niech kultura łączy, a nie dzieli. Niech przysłuży się lepszemu poznaniu, zrozumieniu i przezwyciężeniu wszystkich stereotypów i uprzedzeń. Niech te życzenia będą swoistym hasłem przewodnim na rok bieżący i dalsze lata współpracy. Tym bardziej, że weszliśmy w rok jubileuszowy” – składając gratulacje mówił Ambasador RP Jarosław Czubiński, który odniósł się do nawiązania przed 25-laty stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską i Litwą.

Podczas spotkania w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczono odznaczenia państwowe za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej i promowanie polskiej kultury oraz współpracy z Polską, które otrzymali:

Donatas Katkus, Kierownik Artystyczny i dyrygent Orkiestry Kameralnej św. Krzysztofa – Krzyż Oficerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, za promowanie polskiej kultury, za osiągnięcia artystyczne
Rimantas Šalna, Dyrektor Muzeum im. A. Mickiewicza w Wilnie – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej
Rimantas Žirgulis, Dyrektor Muzeum Regionalnego w Kiejdanach – Krzyż Kawalerski Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej za wybitne zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej
Birutė Jonuskaitė-Augustinienė, tłumaczka literatury polskiej – Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskiej współpracy kulturalnej, za promowanie polskiej kultury
Gintautas Surgailis, Przewodniczący Senatu Akademii Wojskowej im. J. Žemaitisa – Złoty Krzyż Zasługi za zasługi w rozwijaniu polsko-litewskich przyjaznych stosunków
Vaidas Jauniskis, teatrolog – Srebrny Krzyż Zasługi za zasługi w promowaniu polskiej kultury

Również Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego postanowił przyznać odznaczenia, które zostały wręczone Ambasador Eufemii Teichmann oraz Jerzemu Teichmannowi – są to Odznaki Honorowe „Zasłużony dla kultury polskiej”.

PODCASTY I GALERIE