Spotkali się polscy i litewscy eksperci ds. zachowania dziedzictwa kulturowego

W Wilnie odbywa się VIII posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego. Spotkanie ekspertów, którzy omawiają kwestie współpracy litewskich i polskich instytucji kultury i dziedzictwa, odbywa się po pięcioletniej przewie.

BNS
Spotkali się polscy i litewscy eksperci ds. zachowania dziedzictwa kulturowego

Ostatnie posiedzenie grupy odbyło się w 2009 r. na zamku Ryn na Mazurach.
Według wiceministra kultury Romasa Jarockisa, najbardziej wrażliwym tematem w stosunkach dwustronnych są napisy na grobach żołnierzy i tablicach informacyjnych.

„Jest to związane z grobami żołnierzy litewskich w Polsce i grobami polskich żołnierzy na Litwie – mam na myśli konflikt z lat 1919-1920, jest też problem dwujęzycznych tablic przy zabytkach oraz kwestia podania informacji. Są to obiekty należące do dziedzictwa kulturowego, ale są rozpatrywane w kontekście politycznym“ – powiedział wiceminister Jarockis.

VIII Posiedzenie Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego odbywa się pod kierunkiem wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Polski prof. Małgorzaty Omilanowskiej oraz wiceministra kultury Litwy Romasa Jarockisa.

PODCASTY I GALERIE