Seminarium w Muzeum Władysława Syrokomli

21 lipca br. w Muzeum Władysława Syrokomli odbyło się seminarium „Zakładanie zespołów folklorystycznych i etnograficznych i kierowanie nimi. Teoria, metody, praktyka”. Seminarium prowadziła wykładowczyni, znawczyni polskich tradycji muzycznych Wileńszczyzny i różnych regionów Polski, dr Irena Rokicka-Wiszniewska (Norwegia-Litwa).

vrsa.lt
Seminarium w Muzeum Władysława Syrokomli

Muzeum Władysława Syrokomli/ Fot. Joanna Bożerodska

W trakcie seminarium omówione zostały zagadnienia klasyfikacji zespołów, tematyka i estetyka wizerunku oraz repertuaru. W części praktycznej przedsięwzięcia pracownicy muzeum oraz kierownicy zespołów artystycznych rejonu wileńskiego mieli możliwość pogłębiać wiedzę w dziedzinie tradycji śpiewaczych, pieśni ludowych i wykonawstwa.

Celem seminarium było pielęgnowanie tradycji śpiewaczych swego regionu, ciągłości autentycznego folkloru, podnoszenie kwalifikacji pracowników kultury.

„Serdecznie dziękujemy Centrum Folkloru i Etnografii Mniejszości Narodowych, dr Irenie Rokickiej-Wiszniewskiej oraz kierownictwu Muzeum Władysława Syrokomli za zorganizowanie kształcenia oraz treściwie wspólnie spędzony czas.” – czytamy na stronie vrsa.lt.

PODCASTY I GALERIE