Rozpoczął się festiwal poetycki „Maj nad Wilią”

W niedzielę (25 maja) rozpoczął się coroczny festiwal poetycki „Maj nad Wilią”, w którym bierze udział ponad 40 uczestników z zagranicy.

zw.lt
Rozpoczął się festiwal poetycki „Maj nad Wilią”

Fot. zw.lt

Uczestnicy z różnych miast Polski, ale też m.in. z Białorusi, Niemiec, Francji, Węgier, Szwajcarii, Szwecji, Danii, USA, po raz pierwszy przybyli poeci, pochodzący z Filipin i Etiopii.

„Wśród nich poeci i pisarze, tłumacze, dziennikarze i wydawcy, naukowcy, aktorzy, muzycy i artyści malarze, sympatycy i obserwatorzy naszej twórczości, młodzi twórcy. Znaczną grupę stanowią filmowcy z różnych krajów, wyróżnieni w ubiegłym roku podczas II etapu wileńskiego festiwalu – „nad Wisłą”, w Wilanowie, na I Festiwalu EMiGRA – filmów robionych przez Polaków i o Polakach zagranicą” – wymienia organizator festiwalu Romuald Mieczkowski.

Hasło festiwalu – „Dlaczego polski poeta napisał: „Litwo, Ojczyzno moja”…? Rzecz o wspólnej spuściźnie Rzeczypospolitej” zawiera słowa, będące kluczem do zastanowienia się nad tym, co w dziejach obu narodów było wspólne, co stworzyliśmy razem, jak Ziemia ta inspirowała twórczo. Temu zagadnieniu będzie poświęcona konferencja w Pałacu Paców, siedzibie Ambasady RP na Starówce Wileńskiej, gdzie uczestnicy nawiążą także do 25-lecia tytułu „Znad Wilii”, które przypada w tym roku, pisma powstałego w 1989 roku na fali „Solidarności”, o zdecydowanym rodowodzie niepodległościowym. „Czasopismo o skromnym, lecz pojemnym i bardzo poetyckim tytule, stało się inicjatorem wielu poczynań, dało zalążek znanych dzisiaj w Wilnie i odrębnych podmiotów – takich, jak Radio Znad Wilii czy Polska Galeria Artystyczna „Znad Wilii”. W 1994 roku wystartowały Międzynarodowe Spotkania Poetyckie „Maj nad Wilią”” – podkreśla R. Mieczkowski.

W otwartej Europie, ale i nękanej problemami na Wschodzie kontynentu, jest wielka potrzeba mówić o tym, co buduje i nas łączy, promowania wspólnego dorobku wielokulturowego, poznania dziejów i kultur odrodzonych państw. Dlatego uczestnicy festiwalu wyruszą tym razem na Kowieńszczyznę, odwiedzając Iłgów (Ilguva) nad Niemnem i dwór, należący niegdyś do Emila Młynarskiego, urodzonego w Kibartach na Litwie, twórcy i założyciela Filharmonii Warszawskiej, prezesa Stowarzyszenia Kompozytorów Polskich. A trzeba zaznaczyć, iż o jego wątku litewskim napisano bardzo niewiele i ten etap życia muzyka wciąż potrzebuje omówienia. Ze Szwajcarii przybędzie Barbara Młynarska-Ahrens, znakomita aktorka i poetka, wnuczka stryjeczna kompozytora, przedstawicielka znakomitego rodu Młynarskich, spokrewnionego z m.in. Rubinsteinami, Zdziechowskimi, litewskim rodem Hryncewiczów (Grincevičiai).

Spotkania w maju stały się tradycją, mają już swoją renomę. W dotychczasowych edycjach udział wzięło tylko ponad 400 twórców zagranicznych, reprezentujących 25 krajów. W tej liczbie nie tylko ludzi pióra, ale i badaczy literatury i sztuki, wybitnych artystów. W spotkaniach stale uczestniczą współcześni poeci litewscy, polscy poeci Wilna. Festiwalowi towarzyszyły konferencje, plenery malarskie i koncerty. W święcie tym uczestniczą wilnianie, trasy wypraw literackich prowadziły przez dziesiątki miejscowości Litwy.

Spotkania służą promocji literatury i sztuki, dają miejscowym twórcom wzorce z górnej półki, jak i szanse zintegrowania, pozwalają nawiązywać kontakty współpracy ze środowiskami twórczymi w Polsce, w innych krajach. Na pokłosie festiwalu składają się dziesiątki książek, w tym przekładów przy współpracy ze Związkiem Pisarzy Litwy. Spotkania znalazły swe odbicie w prestiżowych programach radiowych, nakręcono o nich filmy.

Program ma charakter otwarty – organizatorzy serdecznie zapraszają wszystkich chętnych. Tylko dzień wyjazdowy dotyczy zgłoszonych u organizatora uczestników, tak samo podczas biesiady Artystów w Muzeum A. Mickiewicza.

Program

Niedziela, 25 maja

13.00 – Msza św. w kościele Franciszkanów (Najświętszej Marii Panny).

Po nabożeństwie – prezentacja poezji i lirycznych refleksji gości festiwalu (Traku 9/1).

16.00 – Wycieczki literackie po mieście. Udział w imprezach litewskiej Wiosny Poezji 2014.

Poniedziałek, 26 maja

9.30 – Inauguracja festiwalu przy pomniku Adama Mickiewicza.

10.00-11.30 – „Poznajmy się!” Przedpołudnie Jednego Wiersza Gości MFP w podwórzu

(lub w Sali Filaretów) Muzeum-Mieszkania A. Mickiewicza. Powitanie przedstawicieli

Ambasady, Wydziału Konsularnego RP i Instytutu Polskiego w Wilnie, Związku Pisarzy

Litwy oraz organizatora przedsięwzięcia (Bernardinų 11).

11.30-12.15 – Zwiedzanie Muzeum-Mieszkania Adama Mickiewicza.

12.15-13.00 – Wizyta w pracowni rzeźbiarskiej Tamary Janowej na Zarzeczu.

15.00 – Konferencja „Na fali „Solidarności – „Znad Wilii” – 25 lat i Dlaczego polski poeta

napisał: Litwo, ojczyzno moja? Rzecz o wspólnej spuściźnie Rzeczypospolitej.

Czynne będzie stoisko z książkami uczestników Festiwalu i wydawnictw „Znad Wilii”.

Ambasada RP – Pałac Paców, Šv. Jono 5.

Wtorek, 27 maja

8.30-22.30 – Przejazd na trasie Wilno-Kowno, z zatrzymaniem się w Trokach.

Pobyt w Iłgowie, przy dworku Emila Młynarskiego. Zwiedzanie Zespołu Klasztornego

Kamedułów w Pożajściu. Kowno literackie – spotkanie na Uniwersytecie Witolda Wielkiego.

Ilość miejs reglamentowana.

Środa, 28 maja

10.00 – Rozmowa na tematy translatorskie i współpracy literatur w Związku Pisarzy Litwy.

17.00 – Z pamięcią o Celi Konrada. Środa Literacka – podwórze przy Celi lub w unickiej

cerkwi św. Trójcy. Turniej Jednego Wiersza Młodych o Nagrody Czeladnika Poezji.

18.30 – Biesiada Poetów, Malarzy, Muzyków i ich Przyjaciół. Koncert „Wielokulturowe

barwy miasta nad Wilią” – z udziałem wirtuoza gitary Algimantasa Pauliukevičiusa i Leo

Wołodki (ballada, poezja śpiewana). Muzeum A. Mickiewicza. Wejście z zaproszeniami.

Uczestniczą goście zagraniczni i polscy poeci Wilna (K. Širvydo 6).

11.30-13.30 – Wycieczka śladami literackimi po Wilnie.

11.00 – Konferencja prasowa. Dom Kultury Polskiej (Naugarduko 76).

Czwartek, 29 maja – Dzień Filmowy

Wizyty w polskich placówkach kulturalnych.

14.00-18.00 – Prezentacja laureatów I Festiwalu EMiGRA. Przegląd filmów autorstwa

Polaków z zagranicy oraz dotyczących życia Polaków tam mieszkających.

W godzinach wieczornych odjazd gości zagranicznych.

PODCASTY I GALERIE