Roman Dmowski – wybitny polityk, twórca myśli narodowej

Roman Dmowski był twórcą Narodowej Demokracji i jednym z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych polityków w naszej historii.

Roman Dmowski – wybitny polityk, twórca myśli narodowej

Fot. Wikipedia/CC

Roman Dmowski – współtwórca niepodległej Polski – polityk, publicysta, dyplomata.
Był twórcą Narodowej Demokracji oraz politycznym przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego. Jeden z najwybitniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych polityków w naszej historii.

Na poczatku XX wieku, gdy Polska jeszcze marzyła o wybiciu się na niepodległość, starły się ze sobą dwie koncepcje przyszłego wolnego państwa stworzone przez dwóch wielkich Polaków – Józefa Piłsudskiego, który wierzył w możliwość wywalczenia niepodległości Polski orężem i Romana Dmowskiego, odwołującego się do więzów etnicznych i nowej formuły narodu oraz przywiązującego wielką wagę do zabiegów dyplomatycznych.

W przeciwieństwie do Józefa Piłsudskiego, Roman Dmowski niezwykle obawiał się zagrożenia ze strony Niemiec, a nie Rosji. Po klęsce Rosji na na froncie I wojny światowej w 1915 roku wyjechał na Zachód, gdzie rozwnął działalność dyplomatyczną na rzecz niepodległości ojczyzny. Powołał Narodowy Komitet Polski, który państwa Ententy uznały za oficjalne przedstawicielstwo polskie. Między innymi to dzięki zabiegom Romana Dmowskiego przyjęto stanowisko, iż „utworzenie zjednoczonego i niepodległego Państwa Polskiego z wolnym dostępem do morza stanowi jeden z warunków(..) pokoju w Europie”.

Roman Dmowski wraz z Ignacym Paderewskim był oficjalnym delegatem Polski Odrodzonej na paryską konferencje pokojową. 28 czerwca 1919 roku złożył razem z Paderewskim swój podpis pod postanowieniami Traktatu Wersalskiego.

O Romanie Dmowskim, polityku, publicyście i dyplomacie mówią znakomici historycy: Jan Engelgard, kierownik X Pawilonu Cytadeli Warszawskiej – Oddziału Muzeum Niepodległości i prof. Janusz Odziemkowski z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, wiceprezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Audycja jest współfinansowana przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za Granicą.

Do wysłuchania audycji „ Roman Dmowski – polityk, publicysta, dyplomata” zaprasza Maria Wieczorkiewicz.

Wybrane fragmenty tekstów Romana Dmowskiego czyta Krzysztof Dumała.

Realizacja i oprawa muzyczna Magdalena Górecka-Balcer.

PODCASTY I GALERIE