Rok Pamięci o Wilnie w Gdańsku

Rok 2015 będzie w Gdańsku Rokiem Pamięci o tych, którzy przybyli do naszego miasta z dawnych kresów wschodnich Polski. Uchwałę w tej sprawie przegłosowali radni na styczniowej sesji Rady Miasta, napisano na stronie miasta gdansk.pl.

zw.lt
Rok Pamięci o Wilnie w Gdańsku

Fot. Małgorzata Kozicz

Z inicjatywą ogłoszenia roku 2015 rokiem pamięci o tych, którzy przybyli do Gdańska z dawnych kresów wschodnich, wystąpił Oddział Pomorski Towarzystwa Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej. W tym roku mija 70 lat od momentu, gdy do Gdańska dotarły pierwsze transporty kolejowe przesiedleńców, zwanych wówczas repatriantami. Po II wojnie światowej w Gdańsku i Sopocie osiedliło się około 40 tys. kresowiaków. Wnieśli oni znaczący wkład w odbudowę i późniejszy rozwój miasta. Szacuje się, że obecnie około 30% mieszkańców Gdańska wywodzi swoje rodowody z Wileńszczyzny.

„70. rocznica przybycia do Gdańska pierwszych transportów ekspatriantów z dawnych kresów wschodnich Polski jest okazją do wyrażenia naszego podziękowania tym, którzy jeszcze są wśród nas, ale także tym, którzy już odeszli. Obchody tej rocznicy są także ważnym elementem edukacji historycznej budującej tożsamość Gdańszczan” – mówi Anna Czekanowicz, Dyrektor Biura Prezydenta Miasta Gdańska ds. Kultury.

PODCASTY I GALERIE