Rok 2021 – Rokiem Historii i Kultury Litewskich Tatarów

W roku bieżącym przypada 700-lecie sojuszu zawartego przez wielkiego księcia litewskiego Giedymina z Tatarami i wspólnej walki Litwinów i Tatarów z Zakonem Krzyżackim. Z okazji tej rocznicy Sejm Republiki Litewskiej ogłosił rok 2021 Rokiem Historii i Kultury Litewskich Tatarów.

vrsa.lt
Rok 2021 – Rokiem Historii i Kultury Litewskich Tatarów

Fot. Wikimedia Commons

Tatarzy na Litwę zaczęli przybywać w latach 1319-1321. Zaproszeni przez księcia Giedymina, brali udział w walkach wojsk WKL z Zakonem Krzyżackim. Masowe osadnictwo tatarskie na Litwie rozpoczęło się w końcu XIV w., gdy wielki książę litewski Witold osadził Tatarów w okolicach Wilna i Kowna. Służyli oni w wojsku, otrzymywali nadziały gruntów, jak i inni mieszańcy mieli obowiązekna rozkaz wielkiego księcia iść na wojnę. Tatarzy na tereny WKL przenieśli się z powodów czysto politycznych: rozpadu Złotej Ordy, wewnętrznych walk o władzę, które trwały i po tym, gdy powstały niezależne od siebie chanaty.

Wieś Sorok Tatary w rejonie wileńskim w starostwie Pogiry – to jedna z najstarszych miejscowości, gdzie osiedli się Tatarzy. Pierwsi przybysze ze Wschodu zamieszkali tu w 1397 roku, kiedy wielki książę litewski po zwycięskiej bitwie powrócił z jeńcami. Powiadają, że na tym miejscu, gdzie obecnie wieś, osadził Witold 40 Tatarów wziętych do niewoli. Stąd i powstała ciekawa nazwa wsi: Sorok Tatary. Wśród istniejących na Litwie czterech meczetów, meczet we wsi Sorok Tatary jest najstarszy.

PODCASTY I GALERIE