Rocznica II pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny

"Nie daj się zwyciężać złu, a zło dobrem zwyciężaj"- tymi słowami nawiązał do stanu wojennego papież Jan Paweł II podczas rozpoczętej 16 czerwca 1983 roku drugiej pielgrzymki do Polski.

zw.lt
Rocznica II pielgrzymki Jana Pawła II do ojczyzny

fot. domena publiczna

Druga podróż Jana Pawła II do ojczyzny odbywała się w pod hasłem „Polsko, Ojczyzno moja”. Przebiegała w odmiennych warunkach niż pierwsza. Był to okres po zamachu na Papieża (1981), trwał stan wojenny, a napięcie polityczne związane z sytuacją w państwach Układu Warszawskiego (zwłaszcza ZSRR – po śmierci Breżniewa i przejęciu władzy przez Jurija Andropowa, wcześniej szefa KGB) nieustannie wzrastało. Jednak pielgrzymka przebiegła spokojnie i przyczyniła się do stabilizacji sytuacji w Polsce. 

Papież odwiedził: Warszawę, Niepokalanów Częstochowę, Poznań, Katowice, Wrocław, Górę św. Anny i Kraków. 17 czerwca 1983 r.

Jan Paweł II i prymas Józef Glemp jadą w papamobile ulicą Żwirki i Wigury w Warszawie. 16 czerwca 1983 r. Fot. IPN

Papież wlał nadzieję w społeczeństwo sterroryzowane wprowadzonym 13 grudnia 1981 r. stanem wojennym oraz otwarcie wsparł wolnościowe dążenia Polaków.

W trakcie spotkania w Belwederze z przedstawicielami władz papież stwierdził między innymi: „I chociaż życie w Ojczyźnie od 13 grudnia 1981 r. zostało poddane surowym rygorom stanu wojennego, który został zawieszony od początku bieżącego roku – to przecież nie przestaję ufać, że owa zapowiadana wielokrotnie odnowa społeczna, według zasad wypracowywanych w takim trudzie w przełomowych dniach sierpnia 1980 r. i zawarta w porozumieniach, dojdzie stopniowo do skutku”.

Wielkie symboliczne znaczenie miało spotkanie w Tatrach, w Dolinie Chochołowskiej z Lechem Wałęsą.

W trakcie pielgrzymki papież beatyfikował Urszulę Julię Marię Ledóchowską, założycielkę Zgromadzenia Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, franciszkanina Alberta Adama Chmielowskiego i Rafała od św. Józefa – Józefa Kalinowskiego, karmelitę, powstańca styczniowego, zesłańca syberyjskiego.

Pielgrzymka zakończyła się 23 czerwca 1983 roku.

W Niepokalanowie. 18 czerwca. Fot. IPN
PODCASTY I GALERIE