„Prymitywiści litewscy – malarstwo i rzeźba”. Wystawa w Olsztynie

W olsztyńskiej filharmonii do końca czerwca można obejrzeć otwartą w poniedziałek (10 czerwca) wystawę prac prymitywistów litewskich. Zgromadzono na niej 57 prac plastycznych przedstawiających wiejskie życie, codzienne czynności i 12 rzeźb świętych i bóstw.

zw.lt
„Prymitywiści litewscy – malarstwo i rzeźba”. Wystawa w Olsztynie

Wystawa jest pokłosiem konkursu organizowanego przez Wileńską Wspólnotę Stowarzyszenia Litewskich Twórców Ludowych oraz Wspólnotę Artystów Ludowych Wileńszczyzny. Obie organizacje co dwa lata organizują wystawę prac konkurujących o nagrodę im. litewskiej malarki Moniki Bičiūnienė.

Tematyką większości prezentowanych na wystawie prac jest tradycyjne wiejskie życie. Przedstawiono m.in. dziewczęta tańczące wokół ognia podczas Sobótki, podkuwanie konia, Zapusty, pasienie gęsi, czy sadzenie ziemniaków. Wiele prac to pejzaże: jeziora, wiejskie chatynki, zagrody, obejścia. Oglądający prace podczas wernisażu komentowali, że ,,są to obrazy, których już nie ma, choć w dzieciństwie były”.

Zgromadzone na wystawie rzeźby (wszystkie jednego autora Algrida Juškevičiusa) przedstawiają świętych (np. Rocha, czy Floriana) lub bóstwa mitologii litewskiej (Perun). Rzeźby są wykonane w drewnie i utrzymane w stylistce ludowych świątków.

PODCASTY I GALERIE