Prezentacja pamiętników Marii księżnej Ogińskiej w Żmudzkim Muzeum Sztuki

W Żmudzkim Muzeum Sztuki mieszczącym się we dworze Ogińskich w Płungianach odbyła się 20 lutego w ramach współpracy muzeum z Instytutem Polskim w Wilnie prezentacja wydania książkowego pamiętników Marii Ogińskiej, ostatniej dziedziczki dworu – siedziby muzeum. Ocalone w rękopisach i przechowywane w poznańskiej Bibliotece Raczyńskich, zostały wydane przez tę bibliotekę w 2019 roku staraniem historyka z Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, prof. Ryszarda Nowickiego. Pamiętniki ks. Ogińskiej stanowią unikalne świadectwo dziejów polskiego ziemiaństwa na Żmudzi na przełomie XIX i XX w. Zostało w nich opisane życie codzienne dworu, działalność publiczna Ogińskich oraz dobre relacje sąsiedzkie między szlachtą polską i żmudzką, które utrzymały się po Powstaniu Styczniowym.

zw.lt
Prezentacja pamiętników Marii księżnej Ogińskiej w Żmudzkim Muzeum Sztuki

Fot. Jūratė Motužienė

Maria ze Skórzyńskich Ogińska spędziła ostatnie lata życia w Poznaniu, gdzie spisała swe pamiętniki. Po jej śmierci w 1945 roku, rękopis został zachowany przez krewnych i przekazany w 1956 roku Bibliotece Raczyńskich. W prezentacji uczestniczył redaktor pamiętników prof. Ryszard Nowicki, dr Agnieszka Łuczak z Biblioteki Raczyńskich, która przygotowała książkę do druku oraz historyk dr Jolanta Skurdauskienė ze Żmudzkiego Muzeum Sztuki. Fragmenty pamiętników w przekładzie Reginy Jakubenas przedstawił dyrektor muzeum Alvidas Bakanauskas. W prezentacji uczestniczyło około 60 osób.

Instytut Polski wraz z Biblioteką Narodową im. M. Mažvydasa planują prezentację pamiętników Marii ks. Ogińskiej w Wilnie. Podjęto prace nad litewskim wydaniem książki.

PODCASTY I GALERIE