Prezentacja komiksu-albumu historycznego „Podziemie łączy”

Już 15 grudnia o godz. 15 (czasu litewskiego) w Centrum Komunikacji i Informacji Naukowej Biblioteki Uniwersytetu Wileńskiego (VU bibliotekos Mokslinės komunikacijos ir informacijos centras), al. Saulėtekio 5, odbędzie się prezentacja komiksu-albumu historycznego pt. „Podziemie łączy / Pogrindis jungia”. To pierwsza taka opowieść graficzna przedstawiająca w obu językach historię polskiego i litewskiego podziemia, uwzględniając wątki współpracy Polaków i Litwinów w okresie II wojny światowej oraz po niej.

zw.lt

Wydany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” album utrzymany w atrakcyjnej dla nastolatków formie graficznej – za którą odpowiedzialny jest niezwykle zdolny polski ilustrator Tomasz Bereźnicki (autor m.in. wydanego przez Instytut Pamięci Narodowej albumu pt. „39/45 Polskie Państwo Podziemne”). Autorami tekstu publikacją są – Ilona Ewa
Lewandowska, historyk i dziennikarka oraz dr Tomasz Bożerocki, lektor Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do młodego pokolenia Polaków i Litwinów, oraz ich wychowawców. Jest pierwszym takim albumem w Polsce i na Litwie, który w dwóch językach, w atrakcyjnej graficznie formie, opowiada o mało znanych relacjach polskiego i litewskiego ruchów oporu w czasie II wojny światowej i po niej.

Prezentacja albumu połączona będzie ze szkoleniem dla nauczycieli i wychowawców w zakresie wykorzystania publikacji podczas zajęć z młodzieżą. Wydarzenie będzie transmitowane w internecie z zapewnieniem tłumaczenia. Uczestnicy prezentacji będą mogli
otrzymać publikację bezpłatnie. Będzie ona dostępna nieodpłatnie m.in. nauczycielom szkół polskich na Litwie. W tej sprawie należy kontaktować się z FPPnW.

W prezentacji wezmą udział: prof. Rimvydas Laužikas, dziekan Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego; dr. Arūnas Bubnys, dyrektor Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy (LGGIRTC); Arūnas Šileris, doktorant Wydziału Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego oraz autorzy: Ilona Lewandowska i dr Tomasz Bożerocki.

W ramach projektu powstały również:
Krótki film promujący: https://www.youtube.com/watch?v=_jkzEyXxjlk, z autorską muzyką rysownika Tomasza Bereźnickiego;

profil na Facebooku: https://www.facebook.com/podziemielaczy.pogridisjungia.

Wszystkie materiały w formie elektronicznej będą dostępne do pobrania na stronie Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie” – pol.org.pl.

„Podziemie łączy” jest zadaniem publicznym finansowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie „Dyplomacja publiczna 2021 za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.

Parterem projektu jest Wydział Komunikacji Uniwersytetu Wileńskiego. Patronat honorowy objęły: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Centrum Badania Ludobójstwa i Ruchu Oporu Mieszkańców Litwy. Patroni medialni
projektu: Polskie Radio dla Zagranicy oraz TVP Wilno.

Ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za Granicą 2021 został zapewniony dodruk albumu, który swoim patronatem objął pełnomocnik rządu ds. Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej