Poznaj polskie dzieła odzyskane

Do Muzeum Narodowego w Warszawie powrócił niedawno pierwszy odzyskany obraz Jacka Malczewskiego. To jedna z 500 strat wojennych, której restytucja zakończyła się sukcesem w ciągu ostatnich czterech lat. Wśród odzyskanych dzieł znajduje się m.in. obraz „Zima w małym miasteczku” Maksymiliana Gierymskiego z Muzeum Narodowego w Krakowie, kolekcja zabytków etnograficznych, znajdująca się obecnie w Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi czy lekyt – naczynie antyczne z IV w. p.n.e. ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie.

gov.pl
Poznaj polskie dzieła odzyskane

fot. Danuta Matloch/MDKiN

W ostatnich latach Wydział ds. Restytucji Dóbr Kultury, działający w strukturach Departamentu Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, nawiązał ścisłą współpracę z policją i prokuraturą oraz organami ścigania w innych krajach, m.in. Interpolem, Federalnym Biurem Śledczym (FBI), Homeland Security Investigations (HSI). Niejednokrotnie też korzystał z pomocy polskich placówek dyplomatycznych i konsularnych. Systematycznie wzrasta liczba prowadzonych przez MKiDN spraw restytucyjnych – z 20 w 2011 r. do 80 w 2019 r.

Odnalezione dobro kultury może stać się dziełem odzyskanym w przypadku pozytywnie zakończonego procesu restytucji, który wymaga przeprowadzenia badań proweniencyjnych, rekonstruujących i dokumentujących jego pochodzenie, a następnie podjęcia negocjacji lub skierowania sprawy na drogę prawną.

Na profilu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP na Instagramie można zobaczyć odzyskane obiekty i historię procesu restytucji, która w ich przypadku zakończyła się sukcesem.

https://www.instagram.com/mkidn_gov_pl/

PODCASTY I GALERIE