Powstała wirtualna mapa kultury i tradycji rejonu wileńskiego

Od teraz będzie można wirtualnie podróżować śladami kultury i tradycji rejonu wileńskiego – podczas realizacji projektu współpracy transgranicznej finansowanego przez Unię Europejską „Odkryjmy na nowo korzenie regionu” nr ENI-LLB-1-108, realizowanego zgodnie z priorytetem Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa Programu Współpracy Transgranicznej Łotwa-Litwa-Białoruś na lata 2014-2020 „Promocja Kultury Lokalnej i Zachowanie Dziedzictwa Historycznego”, powstała wirtualna mapa kultury i tradycji rejonu wileńskiego.

vrsa.lt
Powstała wirtualna mapa kultury i tradycji rejonu wileńskiego

Interaktywna mapa rejonu wileńskiego jest podzielona na 23 gminy rejonu. Bez wychodzenia z domu można zapoznać się z historią i tradycjami, wydarzeniami, obiektami kultury i znanymi osobistościami określonej gminy, które tu tworzą i mieszkają, a jeśli zainteresujesz się, możesz odwiedzić interesujące obiekty na żywo.

Interaktywna mapa umożliwia również wybór kategorii wyszukiwania. Można zapoznać się ze wszystkimi znanymi miejscami, osobistościami, historią, kulturą i obyczajami wspólnot wyznaniowych i mniejszości narodowych rejonu wileńskiego. Istnieje również wirtualna marszruta, która zgodnie z wybraną metodą podróży wybierze i zaprezentuje możliwe obiekty.

Po wirtualnym zapoznaniu się z kulturą i tradycjami rejonu wileńskiego, mapa proponuje przetestowanie już istniejącej i nabytej wiedzy poprzez rozwiązanie interaktywnego testu, którego odpowiedzi pomogą wirtualnie wybrać unikalną i nieodłączną różnobarwną palmę z rejonu wileńskiego.

Mapa jest obecnie dostępna w języku litewskim i polskim. Wkrótce będą dostępne rosyjska i angielska wersja mapy.

Cieszymy się, że od teraz mieszkańcy i goście rejonu wileńskiego będą mogli zapoznać się z wielokulturową, barwną i różnorodną historią rejonu wileńskiego, głębokimi tradycjami i ludźmi, którzy tu tworzą. Zapraszamy na wirtualną wycieczkę po znanych obiektach i zwiedzanie na żywo!

Strona internetowa z mapą: https://kulturairtradicijos.vrsa.lt/

Administracja Rejonu Wileńskiego realizuje projekt wspólnie z partnerami: Region planistyczny Žiemgala (główny beneficjent, LV), Komitet Wykonawczy Połocka, Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki (BY), Samorząd Rejonu Wileńskiego (LT), Samorząd Miasta Nereta (LV), Samorząd Miasta Jėkabpils (LV), Muzeum Kraju Rakiszki (LT).

Projekt jest finansowany przez Unię Europejską: całkowita wartość projektu to 1 031 590,97 euro, z czego 90 proc. dofinansowania pochodzi ze środków Unii Europejskiej (928 431,87 euro), 10 proc. stanowią środki partnerów. Środki Samorządu Rejonu Wileńskiego – 15 299,76 euro (korzyść 152 997,60 euro).

Cele projektu:

– promowanie zachowania, dostępności i rozwoju niematerialnego kulturowego i lokalnego dziedzictwa historycznego poprzez poprawę trwałej konkurencyjności turystyki kulturalnej na Łotwie, Litwie i Białorusi;
– zachowanie, rozwijanie i przekazywanie wiedzy i umiejętności w zakresie niematerialnego dziedzictwa kulturowego i historii lokalnej, wzmacniając istniejące więzi historyczne między Łotwą, Litwą i Białorusią;
– rozwijanie i promowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego jako długoterminowego przyciągania turystyki kulturowej;
– promowanie kreatywnego wykorzystania lokalnego dziedzictwa kulturowego i unikalnych tradycji poprzez poprawę warunków dla kreatywnego sektora industrialnego.

Działania projektu:

– organizowanie tradycyjnych imprez, wystaw, plenerów, spotkań różnych pokoleń;
– instalacja innowacyjnych i interaktywnych ekspozycji;
– organizowanie seminariów, szkoleń dla specjalistów sektora kultury i turystyki;
– tworzenie wspólnych tras turystycznych, symboli identyfikacyjnych turystyki; przygotowanie materiałów informacyjnych;
– dzielenie się dobrymi praktykami, wymiana wizyt.

Czas trwania projektu: 2019-05-14 – 2021-05-13.

Ta mapa została częściowo sfinansowana przez Unię Europejską. Za treść tej publikacji odpowiada wyłącznie Samorząd Rejonu Wileńskiego i w żaden sposób nie może być traktowana jako odzwierciedlająca poglądy Unii Europejskiej.

PODCASTY I GALERIE