Porozumienie pomiędzy UKSW i Wspólnotą Polską. Podnoszenie kwalifikacji Polaków żyjących za granicą

Podnoszenie kwalifikacji Polaków żyjących za granicą jest jednym z celów podpisanego w środę porozumienia między Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie a stowarzyszeniem „Wspólnota Polska”.

Porozumienie pomiędzy UKSW i Wspólnotą Polską. Podnoszenie kwalifikacji Polaków żyjących za granicą

Fot. Wspólnota Polska

Porozumienie podpisali w środę rektor UKSW ks. prof. Stanisław Dziekoński i prezes stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Dariusz Piotr Bonisławski.

Sygnatariusze porozumienia zobowiązali się do podejmowania i rozwijania działalności, której celem jest współpraca z Polonią i Polakami za granicą. Działalność ma dotyczyć dziedzin takich jak m.in. nauka, edukacja, kultura, religia, gospodarka, turystyka i sport.

Porozumienie ma zapewnić większe wsparcie zawodowe m.in. dla mieszkających poza krajem polskich naukowców, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek polskiego pochodzenia, księży, studentów i innych grup zawodowych.

Jak poinformowano na stronie UKSW, obie strony zobowiązały się ponadto do wspierania pracy ze studentami polonijnymi i kształcącymi się w UKSW i upowszechniania wśród nich wiedzy o kulturze polskiej. Sygnatariusze będą sobie pomagać w procesie badań naukowych dotyczących Polonii i Polaków za granicą, a także działać na rzecz współpracy z Polonijnymi Misjami Katolickimi i organizacjami polonijnymi o charakterze chrześcijańskim.

Cele porozumienia będą realizowane m.in. poprzez utworzenie Akademii Polonijnej UKSW i SWP. Jej zadaniem będzie m.in. organizowanie seminariów, debat i konferencji z zakresu problematyki polonijnej. Akademia ma też przygotować we współpracy ze środowiskami polonijnymi program studiów II stopnia i podyplomowych dot. metodyki, dydaktyki i innych obszarów niezbędnych w pracy nauczyciela polonijnego i Polskiego za granicą. Akademia Polonijna ma też m.in. prowadzić badania naukowe dot. Polonii i Polaków za granicą zarówno w zakresie historycznym jak i dzisiejszym.

Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” działa od 1990 r. Celem Stowarzyszenia jest umacnianie więzi Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą z Polską, jej językiem i kulturą oraz niesienie pomocy w zaspokajaniu różnorodnych potrzeb Rodaków rozsianych po świecie. Zarząd Krajowy, wraz z 23 Oddziałami i 7 Domami Polonii współpracuje ze wszystkimi organizacjami polonijnymi i środowiskami zawodowymi w dziedzinie oświaty, nauki, kultury, sportu i turystyki.

PODCASTY I GALERIE