Pomnik Petrasa Cvirki zostanie usunięty

Rada Miasta Wilna wyraziła zgodę na usunięcie rzeźby pisarza i działacza politycznego z czasów sowieckich Petrasa Cvirki.

BNS
Pomnik Petrasa Cvirki zostanie usunięty

Fot. scanpix.lt/ Julius Kalinskas

Rzeźba zostanie przekazana Litewskiemu Muzeum Narodowemu wraz z czterema sowieckimi rzeźbami z Zielonego Mostu, które zostały usunięte w 2015 roku.

Władze miasta już wcześniej informowały, że wszystkie rzeźby radzieckie powinny zostać przekazane na przechowanie Litewskiemu Muzeum Narodowemu.

„Rada Miejska Wilna (…) twierdzi, że pomnik Petrasa Cvirki powinien zostać usunięty i przekazany władzom Republiki Litewskiej w trybie przewidzianym przez prawo” – czytamy w projekcie uchwały, który powstał z inicjatywy rządzących konserwatystów.

Możliwość usunięcia pomnika P. Cvirki pojawiła się po tym, jak w sierpniu Rada ds. Oceny Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego podjęła decyzję o wykreśleniu pomnika z rejestru dóbr kultury.

Kwestia pomnika P. Cvirki była w ostatnich dziesięcioleciach przedmiotem wielu publicznych debat.

Zwolennicy usunięcia pomnika powołują się na ustalenia Litewskiego Centrum Badań nad Ludobójstwem i Ruchem Oporu z 2019 r., według których pisarz współpracował z władzami sowieckimi i przyczynił się do represjonowania innych pisarzy.

Ci, którzy chcą zachować pomnik na placu, argumentują, że masowe niszczenie sowieckiego dziedzictwa nie różni się od sowieckiej cenzury, a talent literacki P. Cvirki należy docenić i oddzielić od jego działalności politycznej.

PODCASTY I GALERIE