Polskie ślady obojga narodów na Żmudzi. Prezentacja książki

Instytut Polski w Wilnie oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP zapraszają na prezentację monografii Jana Skłodowskiego „Cmentarze na Żmudzi. Polskie ślady przeszłości obojga narodów”, która odbędzie się 9 maja o godz. 16. w Instytucie Polskim w Wilnie (ul. Didžioji 23)

zw.lt

Książka jest efektem trzydziestu podróży autora po Litwie. Monografia cmentarzy i album są dedykowane „Litwinom i Polakom – ku refleksji nad wspólną, pięćsetletnią historią”. Monografia została wydana dzięki Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP.

Udział w spotkaniu weźmie autor publikacji Jan Skłodowski oraz Dorota Janiszewska-Jakubiak – zastępca dyrektora Departamentu Dziedzictwa Kulturowego MKiDN.

Prezentacji monografii towarzyszy wystawa fotografii Jana Skłodowskiego „Na Żmudzi” (czynna do 8 czerwca br.).

NA ŻMUDZI – wystawa fotograficzna

Żmudź, Žemaitija, Samogitia… Niezwykle interesująca, położona jakby na uboczu uczęszczanych dziś szlaków kraina. Niegdyś kolebka państwa króla Mendoga, następnie, jako Księstwo Żmudzkie, przez stulecia związana z Rzeczpospolitą Obojga Narodów, wreszcie ziemia litewskiego odrodzenia narodowego. Nostalgiczne, niby uśpione, pełne jezior, moren i wzgórz pejzaże kryją przywołujące dawne dzieje ślady przeszłości – tajemnicze kurhany, kościoły, pałace, dwory, cmentarze, przydrożne kapliczki… Ale krajobrazy te mieszczą w sobie także, a w zasadzie przede wszystkim, dzień dzisiejszy tej krainy, który dla wnikliwego obserwatora – wrażliwego na piękno krajobrazu fotografa, ale i dokumentalisty będzie nie mniej ważny niż te minione. Dostrzeże on bowiem mieszkańców żmudzkiej ziemi i w codziennych zmaganiach, i w świątecznej beztrosce, by utrwalić na fotograficznej kliszy ich oblicza rzeźbione doświadczeniami danego im czasu.

Niniejsza wystawa jest więc zaproszeniem na żmudzki szlak – jej przesłaniem nie jest jednak jedynie sprawozdawcze ukazanie ważnych na nim miejsc, ale wzbudzenie refleksji nad pięknem szeroko rozumianego krajobrazu kulturowego, na tle którego współczesność splata się z przeszłością. Autor fotografii i scenariusza – Jan Skłodowski.

Jan Tadeusz Skłodowski

Doktor nauk humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, fotografik, pisarz, podróżnik. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Towarzystwa Karpackiego i Związku Polskich Artystów Fotografików. Współpracuje z Instytutem Sztuki i Instytutem Historii Polskiej Akademii Nauk oraz Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Odbył ponad 50 podróży badawczo-inwentaryzacyjnych na tereny Litwy, Łotwy, Słowacji i Ukrainy. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów o tematyce historycznej, a także książek i albumów (m. in. Huculszczyzna w grafice polskiej, Krzemieniec – Ateny Wołyńskie, Rzeczpospolita Rafajłowska – na szlaku II Brygady Legionów Polskich w Karpatach) oraz licznych wystaw fotograficznych w kraju (m.in. Łazienki Królewskie w Warszawie) i za granicą (m.in. Biblioteka Polska w Paryżu) poświęconych ziemiom oraz dziedzictwu kulturowemu Kresów – terenów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej. Otrzymał odznakę Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Spotkanie odbędzie się 9 maja o 16.00 w w Instytucie Polskim w Wilnie (ul. Didžioji 23). Wstęp wolny. Spotkanie w języku polskim.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej