Polskie Radio wręczyło odznaczenia dla Wilna i Lwowa

Na konferencji „Polskie Radio na Kresach Wschodnich II Rzeczpospolitej", która odbyła się dzisiaj w Warszawie, zostały wręczone Honorowe Odznaki Polskiego Radia dla Czesława Okińczyca - prezesa Radia „Znad Wilii” oraz Teresy Pakosz z Polskiego Radia Lwów.

zw.lt

Konferencja została zorganizowana z okazji 85. rocznicy uruchomienia rozgłośni w Wilnie, 80. rocznicy nadania pierwszej audycji „Wesoła Lwowska Fala” oraz 75. rocznicy uruchomienia Polskiego Radia w Baranowiczach.

Dyrektor Archiwum Polskiego Radia Waldemar Listowski wyjaśnił, że historycy i badacze spróbują przeanalizować znaczenie Polskiego Radia dla Kresów Wschodnich.

Konferencja miała na celu również wymianę doświadczeń, planów i nawiązanie ściślejszej współpracy przez przedstawicieli polskojęzycznych rozgłośni w Wilnie i Lwowie, a także Redakcji Białoruskiej Polskiego Radia dla Zagranicy.

 

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej