Polski Klub Dyskusyjny i Muzeum MO zapraszają na dyskusję „Trauma po traumie: deportacje litewskich Polaków”

Okres okupacji niemieckiej na Litwie kojarzy się z represjami, jednak mało się mówi o przymusowej repatriacji i deportacji społeczności polskiej przez władze sowieckie. Jaki ślad pozostawiły one w świadomości współczesnej polskiej społeczności na Litwie? Jakie są relacje litewskich Polaków litewskich z ich wygnanymi rodakami? Jaki to ma wpływ na formowanie ich tożsamości?

zw.lt
Polski Klub Dyskusyjny i Muzeum MO zapraszają na dyskusję „Trauma po traumie: deportacje litewskich Polaków”

Te i inne kwestie zostaną omówione w ramach dyskusji, udział w której wezmą:

Violeta Davoliūtė – wykładowczyni Uniwersytetu Wileńskiego, badaczka zajmująca się polityką historyczną, problematyką pamięci i traumy w regionie Europy Wschodniej;

Ferdynand Kozłowski – członek polskiej sekcji Wspólnoty Więźniów Politycznych i Zesłańców;

Andrzej Pukszto – politolog, historyk, wykładowca Uniwersytetu Witolda Wielkiego, badający region Europy Środkowo-Wschodniej;

Zbigniew Balcewicz – sygnatariusz Aktu Niepodległości Litwy;

Moderatorzy:

Dorota Sokołowska – prezeska Polskiego Klubu Dyskusyjnego, studentka Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego;

Adam Rożewicz – członek Zarządu Polskiego Klubu Dyskusyjnego, student Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego;

Dyskusja odbędzie się 14 lipca o godz. 18:00, na tarasie przy Muzeum MO (ul. Pylimo 17). Dyskusja odbędzie się w języku litewskim.

PODCASTY I GALERIE