Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu niszczeje z powodu blokady działań ze strony rosyjskiej

W związku z informacjami o planowanym wykorzystaniu przez niektóre środowiska polityczne złego stanu zachowania Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP informuje, że od kilku lat pozostaje w stałej gotowości do przeprowadzenia remontu tej nekropolii, a brak działań w tym zakresie jest spowodowany mnożeniem przeszkód formalnych przez stronę rosyjską, pod której zarządem pozostaje cmentarz w Katyniu.

gov.pl
Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu niszczeje z powodu blokady działań ze strony rosyjskiej

Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu. Fot. Domena publiczna

Warto zaznaczyć, że Polski Cmentarz Wojenny w Katyniu nie jest obszarem eksterytorialnym, ale znajduje się na terenie Federacji Rosyjskiej, której zgoda jest niezbędna do podjęcia prac konserwacyjnych. MKiDN od lat prowadzi rozmowy i działania formalne zmierzające do podjęcia prac remontowych. Od 2019 r. trwa wymiana dokumentów i korespondencji, w której strona polska zwraca się o wydanie niezbędnych zgód na przeprowadzenie prac. Pomimo wcześniejszych zapewnień dyrektora Kompleksu Memorialnego w Katyniu, że wystarczy jego zgoda, ostatecznie okazało się, że taka zgoda jest niewystarczająca, podobnie jak ewentualna zgoda Dyrektor Generalnej Państwowego Centralnego Muzeum Współczesnej Historii Rosji, której podlega Kompleks Memorialny w Katyniu. Według wskazań tych instytucji, zgodnie z prawem rosyjskim prowadzenie prac remontowych na obiektach dziedzictwa kulturowego powinno zostać uzgodnione z Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej.

W rozmowy włączone jest polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które na prośbę i w porozumieniu z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego wystosowało notę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej z prośbą o wskazanie formalnej ścieżki uzyskiwania zgód na prowadzenie remontu Polskiego Cmentarza w Katyniu. Po roku nadeszła odpowiedź z informacją, że kwestia formy i trybu udziału strony polskiej w przeprowadzeniu prac remontowych na cmentarzu wojennym w Katyniu znajduje się w fazie opracowywania. Ostatnie pismo w tej sprawie wysłane przez MKiDN do rosyjskiego odpowiednika resortu od blisko pół roku pozostaje bez odpowiedzi.

MKiDN stwierdza permanentny brak woli po stronie rosyjskiej do wydania zgody na przeprowadzenie przez stronę polską remontu Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu i celowe działanie na rzecz rosnącego jego niszczenia. Natomiast próby wpisania złego stanu zachowania cmentarza katyńskiego w bieżący spór polityczny i używanie go jako argumentu przeciwko przeciwnikom politycznym są wyjątkowo nikczemne; uwłaczają pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej i obrażają Ich rodziny.

PODCASTY I GALERIE