Polska Wystawa w Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego

W tym tygodniu z inicjatywy ambasady RP w Wilnie oraz Instytutu Polskiego w Wilnie w Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona otwarta została wystawa „SŁAWIK i ANTALL. Polak i Węgier - wielcy „Sprawiedliwi wśród Narodów Świata. BOHATEROWIE trzech narodów: polskiego, węgierskiego i żydowskiego” oraz wyświetlony został fabularyzowany film dokumentalny „ŻYCIE NA KRAWĘDZI. Henryk Sławik–József Antall senior” z udziałem reżysera oraz autora wystawy Grzegorza Łubczyka.

zw.lt
Polska Wystawa w Centrum Tolerancji Państwowego Muzeum Żydowskiego

Fot. Instytut Polski w Wilnie

Witając gości Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Litwie Jarosław Czubiński przypomniał o zaangażowaniu Polski na rzecz kultywowania pamięci o związkach polsko-żydowskich, o wkładzie Żydów w dorobek i dziedzictwo Polski oraz o Polakach ratujących Żydów podczas II Wojny Światowej, akcentując fakt, że wielu z nich uhonorowano mianem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata, którzy ryzykowali życiem, ukrywając swoich współobywateli narodowości żydowskiej.

„Szacuje się, że Henryk Sławik uratował przy współpracy z Józsefem Antallem ok 5.000 polsko-żydowskich uchodźców. To postaci, które są niewątpliwą dumą współczesnej Polski i Węgier. Trwająca od wieków, przysłowiowa wręcz polsko-węgierska przyjaźń, objawiła się w sposób symboliczny, ale także realny w przyjaźni tych dwojga ludzi. To właśnie tego typu związki i relacje między Polakami i Węgrami stały się podwaliną Grupy Wyszehradziej, w której Polska obecnie sprawuje prezydencję” –powiedział ambasador.

Wydarzenie otworzył także dyr. Państwowego Muzeum Żydowskiego im. Gaona Markas Zingeris oraz ambasador Węgier na Litwie Zoltan Jancsi.

PODCASTY I GALERIE