Polska poezja na festiwalu Poezijos Pavasaris

5 sierpnia w Klubie Pisarzy w ramach festiwalu Wiosna Poezji odbędzie się wieczór poezji litewskich mniejszości narodowych. W programie znajdzie się zwiastun spektaklu POP-EZJA oraz jubileusz trzech polskich poetów o imieniu Aleksander: Sokołowskiego i Śnieżki z Litwy i Nawrockiego z Warszawy.