Polska poezja na festiwalu Poezijos Pavasaris

5 sierpnia w Klubie Pisarzy w ramach festiwalu Wiosna Poezji odbędzie się wieczór poezji litewskich mniejszości narodowych. W programie znajdzie się zwiastun spektaklu POP-EZJA oraz jubileusz trzech polskich poetów o imieniu Aleksander: Sokołowskiego i Śnieżki z Litwy i Nawrockiego z Warszawy.

lenkukultura.lt
Polska poezja na festiwalu Poezijos Pavasaris

Fot. BNS/Julius Kalinskas

POP-EZJA jest spektaklem Nowej Awangardy Wileńskiej i Polskiego Teatru w Wilnie, opartym na twórczości młodych poetów wileńskich. Autorzy scenariusza i reżyserzy, Bożena Sosnowska i Romuald Ławrynowicz wykorzystali utwory autorów tworzących na Litwie po polsku. Są to: Dorota Bartoszewicz, Daniel Dowejko, Daniel Krajczyński, Romuald Ławrynowicz, Bartosz Połoński, Agnieszka Masalytė, Tomasz Tamošiūnas, Dominika Olicka, Dominika Paulina Swiackiewicz, Krystyna Užėnaitė, Faustyna Zawalska i Maria Żukowska.

Scenografię multimedialną do spektaklu, składającą się ze sfilmowanych scen, których bohaterami są autorzy tekstów, stworzył Roman Niedźwiecki. Spektakl wykonują młodzi aktorzy Polskiego Teatru w Wilnie, Gabriela Dainowec, Tomasz Matuiza, Maksim Potapow, Ewelina Sworobowicz i Maria Żukowska, głównie w języku polskim.

Litewskie przekłady recytowanych tekstów są widoczne na ekranie. Projektantka mody Ewa Balul stworzyła eklektyczne kostiumy zainspirowane latami 90’ XX wieku ze szczyptą polskiego stylu „etno”.

Obok Polskiego Teatru w Wilnie i grupy młodych twórców Nowa Awangarda Wileńska, organizatorem spektaklu jest Instytut Polski w Wilnie. Premiera przedstawienia odbędzie się 25 września podczas festiwalu ,,Noc Kultury 2020”.

Trzech zasłużonych polskich poetów noszących imię Aleksander obchodzi jubileusz: Aleksander Sokołowski, prezes Krajowego Stowarzyszenia Literatów Polskich i członek Związku Pisarzy Litwy, kończy 85 lat,
Aleksander Nawrocki, gość festiwalu z Warszawy, redaktor naczelny czasopisma Poezja dzisiaj, organizator Światowych Dni Poezji UNESCO w Polsce i popularyzator poezji zagranicznej, m. in. litewskiej, kończy 80 lat.
Aleksander Śnieżko, poeta Wileńszczyzny i autor bardzo popularnych piosenek, kończy 75 lat.
W programie jubilaci przedstawią swe utwory w wersji oryginalnej, a tłumacze w przekładach litewskich.

Organizatorzy: Klub Pisarzy, Nowa Awangarda Wileńska i Instytut Polski w Wilnie.
Partnerzy: Polski Teatr w Wilnie i Krajowe Stowarzyszenie Literatów Polskich na Litwie.

PODCASTY I GALERIE