Polska dofinansuje prace konserwatorskie w wileńskich kościołach

Blisko 6 mln zł zostało przeznaczonych na prace remontowe i restauracyjne obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą w rozpoczynającym się właśnie nowym sezonie konserwatorskim.

zw.lt
Polska dofinansuje prace konserwatorskie w wileńskich kościołach

Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą POLONIKA  kontynuuje renowację obiektów polskiego dziedzictwa kulturowego znajdujących się poza granicami kraju. Rozpoczyna również nowe projekty konserwatorskie, m.in. na Ukrainie, Litwie, we Francji czy w USA. Koszt zaplanowanych prac wynosi prawie 6 mln zł.

„W minionym roku udało się nam przeprowadzić wiele ważnych i pilnych prac ratunkowych oraz konserwatorskich, których celem było zachowanie i utrwalenie materialnych śladów polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą”  – mówi Piotr Ługowski, szef Programu Ochrona w Instytucie POLONIKA. ,,W tym roku będziemy kontynuowali prowadzone wcześniej prace, ale rozpoczniemy również zupełnie nowe projekty” – dodaje.

Finansowane one będą, podobnie jak w ubiegłych latach, przez Instytut lub Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 

Obiekty polskiego dziedzictwa kulturowego, które Instytut POLONIKA otoczy w bieżącym roku opieką, znajdują się niemal na całym świecie, m.in. na terenach dawnych ziem wschodnich Rzeczypospolitej ‒ na Ukrainie, Litwie, Łotwie, a także we Francji, Włoszech, Szwecji i Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Prace konserwatorskie na Litwie

W Wilnie Instytut przygotowuje się do rozpoczęcia skomplikowanego procesu konserwatorskiego monumentalnego i bardzo zniszczonego obrazu przedstawiającego „Pożegnanie św. św. Piotra i Pawła” autorstwa Franciszka Smuglewicza. Obraz znajduje się w ołtarzu głównym jednego z najciekawszych kościołów w Wilnie fundacji rodziny Paców – w kościele św. św. Piotra i Pawła na Antokolu.

Kościół bernardynów św. św. Franciszka i Bernarda w Wilnie
Instytut włączy się również w konserwację malowideł w prezbiterium Kościoła bernardynów św. św. Franciszka i Bernarda w Wilnie bernardynów, w którym wcześniejsze prace były prowadzone przez MKiDN. 

PODCASTY I GALERIE