Polscy i litewscy eksperci ds. dziedzictwa kulturowego podpisali umowę o dalszej współpracy

W ramach odbywającego się w Wilnie VIII posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego podpisano umowę o dalszej współpracy.

BNS

Według litewskiego wiceministra kultury Romasa Jarockisa spotkanie wynikło z coraz lepszych stosunków polsko-litewskich. Z kolei zdaniem podsekretarz Stanu Małgorzaty Omilanowskiej, podpisanie umowy dwustronnej wskazuje na umiejętność porozumiewania się pomiędzy Polakami i Litwinami, napisano w komunikacie prasowym Ministerstwa Kultury.

Strony w umowie zobowiązały się do kontynuacji i wzmacniania współpracy w sferze muzealnej, bibliotecznej i archiwalnej. W związku z czym organizowane będą wizyty restauratorów, muzealników i innych specjalistów tych dziedzin.

Ponadto umowa zawiera o dzieleniu się dobrymi praktykami oraz rozwijaniu współpracy z UNESCO.

W sferze zachowania dziedzictwa kulturowego umówiono się w kwestii odrestaurowania pałacu Tyszkiewiczów w Trokach. Zgodnie z umową, zostanie utworzona grupa robocza, która opracuje dalsze wytyczne współpracy w kwestii restauracji kościołów i cmentarzy.

Było to pierwsze od trzech lat spotkanie ekspertów zajmujących się ochroną dziedzictwa kulturowego. Zdaniem R. Jarockisa, ,,długa przerwa była spowodowana m.in. napięciem politycznym między Litwą a Polską”.

Po spotkaniu eksperckim, podsekretarz Stanu M. Omilanowska, Ambasador RP na Litwie Jarosław Czubińsk oraz litewski wiceminister kultury R. Jarockis wzięli udział w zorganizowanym przez młodzież ZPL sprzątaniu cmentarza na Rossie.

Kolejne spotkanie posiedzenia Polsko-Litewskiej Grupy Ekspertów ds. Zachowania Dziedzictwa Kulturowego odbędzie się za rok w Polsce.

Zobacz Więcej
Zobacz Więcej