Polacy za niepodległą…Litwą! Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego

W stulecie proklamowania niepodległości Litwy przez Tarybę (Litewską Radę Państwową) a także z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP na Litwie oraz Dom Spotkań z Historią w Warszawie zapraszają na prezentację Tomasza Kuby Kozłowskiego poświęconą udziałowi Polaków w tworzeniu niepodległego państwa litewskiego w 1918 roku.

zw.lt
Polacy za niepodległą…Litwą! Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego

Wielowątkowa historia tzw. „krajowców”, postawy litewskich Polaków, sylwetki wybitnych postaci, takich jak Stanisław Narutowicz, Michał Pius Römer, Witold Abramowicz, Tadeusz Wróblewski, Hipolit Korwin Milewski czy Kazimierz Janczewski oraz często skomplikowane polsko-litewskie relacje będą główną osią tej opowieści.

Tomasz Kuba Kozłowski jest pracownikiem Domu Spotkań z Historią w Warszawie i koordynatorem programu „Warszawska Inicjatywa Kresowa”, którego celem jest wszechstronna popularyzacja wiedzy o historycznym i kulturowym dziedzictwie Ziem Wschodnich I i II Rzeczypospolitej. Prelegent jest także autorem szeregu publikacji dotyczących migracji i uchodźców, historii harcerstwa, dziedzictwa Kresów. Jest twórcą i właścicielem największej prywatnej, liczącej kilkadziesiąt tysięcy obiektów, kolekcji materiałów dotyczących Kresów, obejmującej druki zwarte, ciągłe i ulotne, kartografie, archiwalia, ikonografię, antyki, przedmioty codziennego użytku i pamiątki. Zbiór ten jest podstawą wystaw, albumów oraz materiałem ilustrującym „Opowieści z Kresów”. W 2015 roku odznaczony przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Na plakacie reklamującym wydarzenie zamieszczona jest grafika z litewskiej pocztówki patriotycznej z 1918 roku z kolekcji Tomasza Kuby Kozłowskiego. Napis „Lietuva, Tėvyne mūsų” (Litwo, ojczyzno nasza…) to pierwszy wers pieśni Vincasa Kudirki, która w 1919 roku stała się hymnem Litwy. W otwartej księdze z Aktem Niepodległości Litwy widnieje data 23 marca 1918 roku, to jest dzień uznania Aktu Niepodległości Litwy przez Niemcy. 

Prezentacja Tomasza Kuby Kozłowskiego odbędzie się w ramach dyskusji „Niepodległość niejedno ma imię…”, organizowanej w ramach XXV Międzynarodowego Festiwalu Poezji „Maj nad Wilią”. Dyskusja odbędzie się w poniedziałek, 28 maja 2018 r., o godz. 15:30 w Instytucie Polskim w Wilnie (Didžioji g. 23). Prezentacja odbędzie się w języku polskim. Wstęp wolny.

Projekt odbywa się w ramach litewskiego programu obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Organizatorzy: Instytut Polski w Wilnie, Ambasada RP w Wilnie, Dom Spotkań z Historią.

PODCASTY I GALERIE