„Pokazać moc i siłę poezji“. Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Niosący słowa“

W najbliższą niedzielę w Wilnie rozpocznie się pierwszy festiwal poezji polonijnej „Niosący słowa“. Pomysłodawcą festiwalu jest polski artysta mieszkający w Londynie Frederick Rossakovsky-Lloyd.

Antoni Radczenko
„Pokazać moc i siłę poezji“. Międzynarodowy Festiwal Poetycki „Niosący słowa“

Współorganizatorem po stronie litewskiej jest Apolonia Skakowska z Centrum Kultury Polskiej na Litwie im. Stanisława Moniuszki.

„Skontaktowałam się z nim, bo wydaje bardzo ciekawy kwartalnik „E-sztuka“. W lipcu ukazała się antologia poetów polonijnych pt. „Niosący słowa“. Są tam również moje wiersze. Postanowiliśmy wydać jeszcze jedną edycję, uzupełnioną o twórczość poetów z Wilna į Wileńszczyzny“ – powiedziała zw.lt Apolonia Skakowska.

Do Wilna przyjadą poeci z Anglii, Niemiec, Holandii, Ukrainy i Polski. Nie zabraknie też poetów z Litwy piszących po polsku.

„Będzie to festiwal nie tylko reprezentacyjny, będzie miał też charakter roboczy. Od 12 do 17 września odbędą się w szkołach warsztaty poetyckie, których celem będzie zaktywizowanie młodzieży do pisania wierszy oraz do zapoznania się z twórczością innych poetów“ – wytłumaczyła A. Skakowska. Ogółem poeci odwiedzą cztery szkoły: w Mejszagole, Mickunach oraz w Wilnie.

Festiwal rozpocznie się 15 września o godzinie 16 w Domu Kultury Polskiej w Wilnie.

PODCASTY I GALERIE