Podsumowanie wyników rejonowego konkursu poezji religijnej „Maryjo, Matko moja”

Miesiąc maj jest w kościele katolickim miesiącem szczególnym. Miesiąc ten jest poświęcony czczeniu Maryi – Matki Boga i naszej Matki. Niemal w każdym kościele i w każdej kaplicy na Litwie przez cały ten miesiąc gromadzi się lud wierny, by wspólnie z kapłanami modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej. Św. Jan Paweł II w swojej encyklice „Redemtoris Mater, 27” powiedział: „Ci, którzy z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary”.

vrsa.lt
Podsumowanie wyników rejonowego konkursu poezji religijnej „Maryjo, Matko moja”

Fot. pexels.com

Sławić Maryję – Matkę Bożą – można w różny sposób. Można do Niej się modlić, śpiewać piosenki na Jej cześć, malować Ją na obrazach, opiewać w poezji. A można recytować wiersze poświęcone Przenajświętszej Panience. W myśl tego Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, Koło Metodyczne Nauczycieli Religii Rejonu Wileńskiego przy współpracy z Centrum Katechetycznym Archidiecezji Wileńskiej zorganizował rejonowy konkurs poezji religijnej pod hasłem „Maryjo, Matko moja”. Konkurs odbywał się sposobem zdalnym od 14 kwietnia do 10 maja.

Celem tego konkursu było zachęcenie uczniów do zainteresowania się poezją religijną i stworzenie warunków do jej twórczej interpretacji.  Konkursowi przyświecały szczytne zadania: przybliżenie osoby Maryi w poezji, popularyzacja poezji o tematyce Maryjnej, rozbudzenie i rozwijanie zainteresowań literackich dzieci i młodzieży, troska o rozwój i wsparcie dzieci i młodzieży uzdolnionej, kształtowanie ewangelicznej postawy na wzór Maryi, uwrażliwienie na piękno i treść wierszy, wychwalanie Boga i Maryi przez poezję oraz wyszukiwanie i promocja młodych talentów. W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów rejonu wileńskiego.

Każdy uczestnik konkursu miał za zadanie przyszykować prezentację jednego wiersza, poświęconego Matce Bożej, którego czas trwania nie mógł przekraczać 6 minut. Recytacja mogła się odbywać przy akompaniamencie (gitara, pianino, podkład muzyczny). Aby zgłosić chęć udziału w konkursie zdalnym, należało do 10 maja przesłać nagranie wiersza (audio-video) wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz zgodę rodzica (dzieciom do 14 lat) na podany przez organizatorów adres e-mail. Każda placówka mogła podać nie więcej niż 3 uczestników (z każdej kategorii wiekowej 1 uczeń).

Uczestników konkursu oceniała powołane przez organizatorów Jury, w skład którego weszli: ks. Jarosław Spiridowicz – wikariusz parafii pw. św. Józefa w Zameczku w Wilnie, Lilia Spiridowicz – przewodnicząca Koła Metodycznego Nauczycieli Religii Rejonu Wileńskiego, Iwona Geben – specjalista nauczania religii i katechezy Centrum Katechetycznego Archidiecezji Wileńskiej oraz Grażyna Gricevičienė – przewodnicząca Koła Metodycznego Nauczycieli Religii Szkół Litewskich Rejonu Wileńskiego im. Św. Jana Pawła II, nauczycielka religii.

W konkursie wzięło udział 34 uczniów. Wszyscy uczestnicy zostali podzieleni na 3 kategorie wiekowe.  I kategorię wiekową stanowili uczniowie 1-4 klas, II kategorię – uczniowie 5-8 klas, a III kategorię – uczniowie I G-III G.               

Podsumowanie konkursu nastąpiło 20 maja. Uczestnicy były oceniane według wcześniej w regulaminie podanych kryteriów: dobór utworu i interpretacja, dykcja i opanowanie tekstu, oryginalność, ogólny wyraz artystyczny, sposób wykonania.

W I kategorii wiekowej (1-4 klasa) zwyciężyła Kamila Juchno – uczennica 2 klasy Gimnazjum w Zujunach (nauczycielka Krystyna Sakson), II miejsce zajęła Agnieszka Szczerbuk – uczennica 3 klasy Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (nauczycielka – Lilia Spiridowicz), a na trzecim miejscu uplasowała się Laura Bedalytė – uczennica 2 klasy Szkoły Podstawowej „Saulėtekio” (nauczycielka Gražina Gricevičienė). W tej kategorii wyróżnienie zostali również: Sofia Mickiewicz – uczennica 2 klasy Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach (nauczycielka – Lilia Spiridowicz), Damian Mazajło – uczeń 2 klasy Szkoły Podstawowej im. Czesława Miłosza w Pakienie (nauczycielka Romualda Łapszewicz) oraz Mateusz Wołejko – uczeń Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Andżela Latarenko).

W II kategorii wiekowej (5-8 klasa) I miejsce zdobyła Elżbieta Gil – uczennica 6 klasy Szkoły Podstawowej w Kiwiszkach (nauczycielka Lilia Spiridowicz). II miejsce – Oliwia Stankevičiūtė – uczennica 7 klasy Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (nauczycielka s. Ernesta Ludmila Tichutina), a III zaś – Estela Tamulėnaitė – uczennica 6 klasy Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie (nauczycielka Andżela Lazarenko). W tej kategorii wyróżnienie zostali: Kamilija Bužinskaitė – uczennica 8 klasy Szkoły Podstawowej „Saulėtekio” (nauczycielka Gražina Gricevičienė) oraz Justyna Daraszkiewicz – uczennica 6 klasy Gimnazjum im. St. Moniuszki w Kowalczukach (nauczycielka – Lilia Spiridowicz).

W III kategorii wiekowej ( I G-III G klasy) zwyciężył zaś Erwin Naruniec – uczeń I G Gimnazjum w Mickunach (nauczycielka Beata Naruniec), II miejsce zajęła Kamila Duden – uczennica 10 klasy Szkoły Podstawowej w Szumsku (nauczycielka Czesława Błażewicz), a III miejsce – Wiktoria Jodko – uczennica 10 klasy Szkoły Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie (nauczycielka s. Ernesta Ludmila Tichutina).

Zdobywcy I-III miejsc zostali nagrodzeni dyplomami oraz prezentami ufundowanymi przez Wydział Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wszystkim uczestnikom konkursu zostały wręczone dyplomy, a nauczyciele, którzy przygotowali uczniów do konkursu otrzymali podziękowania.

Autor: Andrzej Aszkiełowicz

PODCASTY I GALERIE