Pamięć świata: Unia Lubelska na międzynarodowej liście UNESCO

Akt Unii Lubelskiej został wpisany na międzynarodową listę programu UNESCO Pamięć Świata i znalazł się wśród obiektów dziedzictwa dokumentacyjnego.

BNS
Pamięć świata: Unia Lubelska na międzynarodowej liście UNESCO

Fot. wikipedia

Akt został zgłoszony przez pięć krajów – Polskę, Litwę, Ukrainę, Białoruś i Łotwę w 2016 roku. Ogółem na liście jest 78 dokumentów.

Unia Lubelska została zawarta 1 lipca 1569 roku w Lublinie Unia i dała początek Rzeczpospolitej Obojga Narodów.

Jedyny ocalały akt Unii znajduje się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie.

Program UNESCO Pamięć Świata powstał w 1992 roku. Jego celem jest ochrona dokumentacyjnego dziedzictwa.

PODCASTY I GALERIE