Otwarcie wystawy „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty – fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”

Bolesława i Edmund Zdanowscy należą do grona najbardziej znanych postaci wileńskiego środowiska fotograficznego. Uczniowie Jana Bułhaka, członkowie elitarnego Fotoklubu Wileńskiego, współtworzyli wysoką pozycję Wilna jako wiodącego ośrodka polskiego życia fotograficznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego.

zw.lt
Otwarcie wystawy „Wileńskie kiermasze, jarmarki i odpusty – fotografie Bolesławy i Edmunda Zdanowskich”

Zdanowscy tworzyli w obowiązującym wówczas nurcie artystycznym — piktorializmie, nawiązującym do malarstwa. Fotografowali przede wszystkim architekturę i pejzaże.

Ich prace cechowała elegancja i pietyzm wykonania. Uczestniczyli w licznych wystawach, odnosili sukcesy artystyczne zdobywając nagrody.

Eksponaty ze zbiorów: Muzeum Etnograficznego im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej w Toruniu.


Wystawa będzie czynna do 30 kwietnia 2022 r.

Więcej informacji o wystawie: http://etnomuzeum.pl/

PODCASTY I GALERIE