Otwarcie wystawy poświęconej obozom i pracy przymusowej

W Domu Kultury Polskiej została dziś otwarta wystawa „Zachować pamięć. Praca przymusowa i niewolnicza obywateli polskich na rzecz III Rzeszy w latach 1939-1945”.

zw.lt
Otwarcie wystawy poświęconej obozom i pracy przymusowej

Na otwarcie wystawy przybyła kilkadziesiąt osób. Przybyła też spora grupa uczniów z wileńskich szkół.

Ekspozycja przedstawia losy więźniów obozów koncentracyjnych i gett, robotników deportowanych do pracy przymusowej, jeńców wojennych, kobiet i dzieci, wywiezionych do różnego rodzaju obozów i na roboty.

Wystawa była prezentowana w 27 niemieckich miastach, w tym również w Berlinie. Prezentacja wystawy stanowi część projektu, który ma na celu rozpropagowanie wśród Polaków mieszkających na Wschodzie programu dokumentacyjnego „Straty osobowe i ofiary represji pod okupacją niemiecką”, wspieranego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych.

Baza programu jest ogólnodostępna poprzez portal internetowy www.straty.pl. Dzięki temu każdy z nas może zadbać o upamiętnienie swoich bliskich, znajomych, sąsiadów.

PODCASTY I GALERIE