Otwarcie wystawy „Dwory na terenach byłej Rzeczypospolitej” w Jaszunach

"Poznanie dworów Rzeczypospolitej było i jest niezwykle ważne dla tożsamości polskiej"- podczas otwarcia wystawy podkreślał autor zdjęć, prezentujących wybrane dwory byłe Rzeczypospolitej, dr Maciej Rydel. Otwarcie wystawy poprzedził wykład dr Rydla "Dwory, które należy odwiedzić. Muzea w polskich dworach". Wiele z omówionych dworów znajduje się na terytorium Litwy, ale tylko nieliczne z nich są odbudowane.

zw.lt
Otwarcie wystawy „Dwory na terenach byłej Rzeczypospolitej” w Jaszunach

Fot. Dorota Skoczyk

Otwarcie wystawy fotografii Macieja Rydla „Dwory na terenach byłej Rzeczypospolitej” odbyło się 3 września w Pałacu Balińskich w Jaszunach. Wystawa zaś będzie czynna do 10 października br. Odpowiedni klimat do jeszcze lepszej percepcji historii dworów stwarza już sam Pałac Balińskich (ul. Sniadeckio 2, Jaszuny), w którym od soboty jest czynna wystawa.

W otwarciu wystawy wzięli udział między innymi właściciele dworu w Gaczanach (Litwa) Piotr Rosen z żoną, którzy odbudowali, starając się utrzymać jego autentyczny klimat, otrzymany w spadku dwór.

Na inaugurację wystawy przybył również ambasador RP na Litwie Jarosław Czubiński, inicjator i współorganizator wystawy Marek Kubiak, wiceminister spraw zagranicznych RP Jan Dziedziczak, wicemer rejonu solecznickiego Beata Pietkiewicz i in.

Dyrektor Pałacu w Jaszunach Kazimierz Karpicz podzielił się z widzami swoją radością, że do Pałacu przybywa coraz więcej odwiedzających. Po popularyzacji Pałacu niezwykle przyczynił się cykl koncertów, który odbywał się w ciągu lata, przyciągający słuchaczy z całej Litwy. Pałac staje się ważnym centrum kultury na Wileńszczyźnie, a wystawa stanie się kolejnym motywem do odwiedzenia Pałacu.

Wystawa prezentuje historię i współczesność dworów polskich z kolekcji Macieja Rydla. Jest to rezultat dokumentacji fotograficznej gromadzonej przez ostatnie 40 lat. Na terenach byłej Rzeczypospolitej dworów znajdowało się ok. 19 tys. Około 5 tys. z nich znalazło się poza granicami obecnego terytorium Polski, w tym na Litwie.

Projekt jest objęty patronatem przewodniczącego partii politycznej AWPL-ZChR Waldemara Tomaszewskiego. Współorganizatorem wystawy jest Marek Kubiak.

O autorze

Maciej Rydel (1943) – dokumentalista polskich dworów i historii ziemiaństwa. Właściciel zbioru ikonografii polskich dworów (m.in. 15 tys. fotografii). Autor książek: „Jam dwór polski” (1993 i 1997), „Oblicza polskiego dworu” (2003 i 2004, współautor Stanisław Markowski), „Dwór-polska tożsamość” (2012 i 2014), „Wiejskie dwory i pałace rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Ziemiańskie” (2015). Autor ponad 100 artykułów oraz odczytów na temat dworów i ziemiaństwa. Autor 20 wystaw fotograficznych (m.in. dwukrotnie w Brukseli). Malarz dokumentalista. Wiceprezes Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego. Wiceprezes Gdańskiego Oddziału Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Doktor ekonomii. Emerytowany nauczyciel akademicki – wykładowca zarządzania marketingowego. Kierownik specjalności „Marketing” na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Gdańskiego w latach 1994-2008. Założyciel Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (jedna z największych firm szkoleń menedżerskich w Polsce), jej wieloletni dyrektor programowy i wykładowca. Doradca ds. marketingu firm polskich i koncernów
międzynarodowych oraz instytucji kultury. Autor 5 książek i ponad 50 artykułów i referatów konferencyjnych na temat zarządzania marketingowego. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014) za zasługi dla dziedzictwa narodowego.

PODCASTY I GALERIE