Ostatnia okazja, by obejrzeć wystawę „Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900”

Niedziela (31 stycznia) jest ostatnim dniem, kiedy wilnianie oraz goście stolicy mogą obejrzeć wystawę „Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900” w Wileńskiej Galerii Obrazów.

zw.lt
Ostatnia okazja, by obejrzeć wystawę „Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900”

Fot. Joanna Bożerodska

„Prezentowana ekspozycja stanowi częściowe przeniesienie wystawy zorganizowanej w 2012 roku przez Muzeum Narodowe w Krakowie pod znaczącym tytułem „Zawsze Młoda! Polska sztuka około 1900”, poświęconej cieszącej się do dziś niesłabnącą popularnością sztuce okresu Młodej Polski tworzonej w latach od około 1891 do 1914/1918’’ – mówi kurator Krystyna Kulig-Janarek z Muzeum Narodowego w Krakowie. Jak dodaje, kolebką i najaktywniejszym ośrodkiem sztuki był wówczas Kraków, centrum wzmożonej aktywności intelektualnej i artystycznej.

,,To tu rodziła się nowa sztuka, mająca oparcie m.in. w przewartościowaniach filozoficzno-kulturowych przełomu XIX i XX wieku, reformie szkolnictwa artystycznego, samoorganizacji twórców w nowych stowarzyszeniach, sztuka cechująca się nie tylko kontestacją osiągnięć poprzedników i otwartością na nowe prądy, ale i szerokim spektrum dokonań i postaw artystycznych. Obok silnych dążeń do autonomizacji, notujemy w niej próby znalezienia wyróżników akcentujących charakter narodowy. Obok zniechęcenia i zwątpienia, które przynosił koniec XIX stulecia, w sztuce młodopolskiej dostrzec można przejawy dynamicznego witalizmu’’ – podkreśla Kulig-Janarek.

W opinii kurator, artyści tego czasu, optujący za prawem do wolności, indywidualizmu i subiektywizmu, pragnęli bowiem tworzyć dzieła uwolnione od rygorów obowiązujących dotychczas konwencji. Postulowali wyrażanie poprzez sztukę stanów duszy, nastrojów i emocji oraz wyzwolenie jej z funkcji służebnych. ,,W ramach tych dążeń powstawały dzieła zróżnicowane stylistycznie, rozmaicie podchodzące do formy artystycznej i warsztatu, które łączyło przeważające symbolistyczne widzenie i odczuwanie, dające wieloznaczne przekazy” – tłumaczy Kulig-Janarek.

Otwarcie wystawy odbędzie się 29 października godz. 17.00, w Wileńskiej Galerii Obrazów (ul. Didžioji 4). W związku z transmisją na żywo przez LRT Kultura organizatorzy proszą o przybycie 10-15 min. wcześniej.

Organizatorzy: Litewskie Muzeum Sztuki i Muzeum Narodowe w Krakowie; współorganizator: Instytut Polski w Wilnie

PODCASTY I GALERIE