Ogólnopolski i Polonijny Turniej Poetycki

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Mielcu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Redakcja Kwartalnika „Nadwisłocze” zaprasza do udziału w X Ogólnopolskim i Polonijnym Turnieju Poetyckim o „Złote Pióro” prezydenta miasta Mielca Janusza Chodorowskiego i „Srebny herb” województwa podkarpackiego w kategorii „Polonia” pod patronatem Marszałka Województwa Podkarpackiego Władysława Ortyla.

zw.lt
Ogólnopolski  i  Polonijny  Turniej  Poetycki

Fot. Ewelina Mokrzecka

Na prośbę organizatorów zamieszczamy regulamin:

1. Turniej poetycki organizowany jest przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – Filię w Mielcu, Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Redakcję „Nadwisłocza”. Honorowy patronat: Prezydent Miasta Mielca i Marszałek Województwa Podkarpackiego.

2. Turniej organizowany jest w trzech kategoriach:

I. MŁODZIEŻOWEJ (uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych),

II. DOROSŁYCH,

III. POLONII zagranicznej oraz cudzoziemców piszących po polsku (do wiersza napisanego
w innym języku należy dołączyć jego tłumaczenie na język polski).

3. W Turnieju jubileuszowym mogą brać udział laureaci poprzednich edycji Turnieju.

4. Zainteresowani udziałem w konkursie przygotowują indywidualnie jeden wiersz o objętości nie większej niż 1 strona znormalizowanego maszynopisu (30 linijek), napisany w 7 egzemplarzach + tekst wiersza na płycie CD z zapisem w programie Word, podpisane godłem z dopiskiem MŁODZIEŻ, DOROŚLI lub POLONIA.

5. Uczestnicy przekazują do Biblioteki Pedagogicznej 39-300 Mielec, ul. Wyspiańskiego 6 dwie zaklejone koperty opatrzone godłem: pierwsza zawiera tekst jednego utworu poetyckiego, w 7 egzemplarzach + płyta CD z tekstem wiersza; w drugiej kopercie znajdują się dane osobowe uczestnika turnieju – imię, nazwisko, wiek, adres, nazwa szkoły, nr telefonu, adres e-mail itp. w terminie do 31 marca 2014 roku (utwory poetyckie odbiegając od w/w wymagań, tj. np. kilka wierszy, za długie lub bez godła, nie będą kwalifikowane do oceny).

6. Utwory ocenia powołane przez organizatorów Jury. W jego skład wchodzić będą przedstawiciele organizatorów i patronów konkursu, poeci – członkowie Związku Literatów Polskich, poloniści oraz animatorzy kultury. O nagrodach głównych i wyróżnieniach decyduje suma punktów uzyskanych od poszczególnych członków Jury przyznawanych w skali od 1 do 6. Oceniane wiersze są anonimowe i dopiero po zliczeniu punktów otwierane są koperty z danymi uczestników konkursu.

7. Autorzy zostaną powiadomieni o zakwalifikowaniu utworu do finału turnieju, który planowany jest na przełomie maja i czerwca 2014 roku. Podczas Finału odbędzie się prezentacja nominowanych utworów, ogłoszenie wyników, wręczenie nagród głównych oraz dodatkowych.

8. Uczestnicy turnieju wyrażają zgodę na bezpłatną publikację książkową oraz w mediach, zgłoszonego do konkursu wiersza. Autorzy, nadsyłając prace na konkurs, zgadzają się na przetwarzanie danych osobowych.

9. Nagrodami są „Złote Pióra” Prezydenta Miasta Mielca w kategorii młodzieżowej i dorosłych, „Srebrny Herb” Województwa Podkarpackiego w kategorii Polonia z okolicznościowymi plakietkami oraz w miarę pozyskania sponsorów nagrody finansowe i rzeczowe.

10. Organizatorzy zapewniają laureatom nagród głównych jednodniowe bezpłatne zakwaterowanie (w miarę możliwości także dla pozostałych laureatów).

Informacji udziela Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Mielcu, tel. 17 586 21 78 oraz e-mail: mielec@pbw.org.pl a także przez stronę internetową: www.rzeszow.pbw.org.pl (zakładka Mielec) lub www.promocja.mielec.pl

PODCASTY I GALERIE