Ogłoszono laureatów Premii Narodowej

Kapituła Litewskiej Premii Narodowej w dziedzinie kultury i sztuki ogłosiła dziś sześciu laureatów tego odznaczenia państwowego.

BNS
Ogłoszono laureatów Premii Narodowej

Fot. BFL/Andrius Ufartas

Zostali nimi Donatas Banionis ir Juozas Budraitis, kompozitorzy Giedrius Antanas Kuprevičius i Faustas Latėnas, pisarz Vladas Braziūnas ir operator filmowy Jonas Gricius. Ten ostatni został odznaczony za całokształt działalności.

Pracy kapituły przewodniczył historyk Alfredas Bumblauskas.

Premia w wysokości 104 tys. litów jest przyznawana od 1989 roku.

PODCASTY I GALERIE