Ogłoszono laureatów Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2018

Wystawa „Karol Śliwka. Polskie projekty. Polscy projektanci”, Festiwal Dziedzictwa Kresów oraz publikacja „Książka otwarta na świat” zwyciężyły w Plebiscycie na Wydarzenie Historyczne Roku 2018, organizowany przez Muzeum Historii Polski. Gala wręczenia nagród odbyła się w poniedziałek w Warszawie.

PAP
Ogłoszono laureatów Plebiscytu na Wydarzenie Historyczne Roku 2018

Fot. PAP

„To już 12. edycja tego ogólnopolskiego konkursu, którego celem jest promowanie najciekawszych przedsięwzięć historycznych. Są to inicjatywy o różnej skali, formie, jednak mające wspólny cel – przybliżanie kolejnym pokoleniom naszego narodowego dziedzictwa” – napisał premier Mateusz Morawiecki w liście do zgromadzonych na uroczystości.

Jak zaznaczył, cechująca laureatów konkursu „postawa współodpowiedzialności za świadectwa naszych dziejów zasługuje na najwyższy szacunek”. Premier podkreślił, że każdy głos oddany w plebiscycie jest „symbolicznym laurem i wyrazem szczerego uznania”. „Gratuluję wszystkim, którzy swoimi przedsięwzięciami porwali serca i umysły głosujących. Gratuluję sukcesu, który rozwija i wzbogaca nasze społeczeństwo” – dodał szef rządu.

Robert Kostro, dyrektor Muzeum Historii Polski, głównego organizatora plebiscytu podkreślił, że ideą konkursu jest honorowanie ludzi i inicjatyw, które podczas minionego roku mówiły o historii. „Historia jest dla nas jako Muzeum Historii Polski czymś bardzo ważnym” – zaakcentował.

„Ważne jest dla nas, by zaprosić tych, którzy robią dobre projekty na temat edukacji historycznej, dobre wystawy, dobre projekty multimedialne do tego, żeby zgłaszali je na ten konkurs. Dzięki temu plebiscytowi po pierwsze przypominamy te wydarzenia, po drugie – ludzi, którzy je tworzyli, a po trzecie – mobilizujemy lokalną społeczność, która oddaje głos na dane wydarzenie” – mówił dyrektor Muzeum.

Do tegorocznego plebiscytu zgłoszono prawie 200 projektów z całego kraju, a także z zagranicy m.in. z Austrii, Francji, Niemiec, Australii, Kanady, Litwy i Ukrainy. Spośród nich jury wyłoniło finałową piętnastkę. Propozycje te oceniali internauci w drodze powszechnego głosowania.

Zdaniem przewodniczącego jury dr. hab. Andrzeja Szczerskiego, w tym roku zostały zgłoszone wspaniałe projekty. „Wydaje mi się, że są coraz lepiej przygotowane, coraz odważniejsze, coraz mądrzejsze, z coraz większym rozmachem i coraz większą pewnością znaczenia historii dla dzisiejszych czasów. Istotne jest, że konkurs się coraz bardziej rozprzestrzenia. To już nie są tylko wielkie miasta czy średnie ośrodki, ale też naprawdę małe gminy, które robią świetne rzeczy” – powiedział.

„Ten konkurs buduje takie przekonanie, że bardzo różne działania, w bardzo różnych obszarach budują przestrzeń tego, co nazywamy naszą wspólną historią. Wspaniałe jest, że widzimy historię bardzo różnorodnie, w jej całym bogactwie i aktualności dla czasów dzisiejszych. Widzimy, że tutaj się bardzo dobrze łączą badacze znaczący w historii polskiej kultury najnowszych lat, ale też ci dużo młodej generacji” – zaznaczył przewodniczący jury.

W kategorii „Wystawa” w plebiscycie zwyciężyła ekspozycja czasowa „Karol Śliwka. Polskie projekty. Polscy projektanci” zorganizowana przez Muzeum Miasta Gdyni. Wystawa stanowiła prezentację dorobku nestora polskiego designu, autora projektów dziesiątek opakowań, etykiet, okładek i plakatów, mistrza znaku graficznego.

Najwięcej głosów internautów w kategorii „Wydarzenie” zdobył Festiwal Dziedzictwa Kresów przygotowany przez Gminę Lubaczów. Festiwal to jedno z większych wydarzeń kulturalnych na Podkarpaciu. Jego coroczny program to kilkadziesiąt wydarzeń w kilkunastu miejscach, które spaja idea kultywowania pamięci o Kresach dawnej Rzeczypospolitej.

W kategorii „Edukacja i multimedia” laur otrzymała rodzinna publikacja edukacyjna „Książka otwarta na świat” wydana przez Muzeum Emigracji w Gdyni. „Książka otwarta na świat” to spojrzenie na historię Polski, a przede wszystkim Polaków i Polek, z innej perspektywy. To przekrojowa opowieść o przeszłości i teraźniejszości, których stałym elementem są przemieszczanie się i mobilność.

Plebiscyt został objęty honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego organizatorem jest Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl i Biblioteką Narodową. Patronami medialnymi są Polska Agencja Prasowa i portal historyczny dzieje.pl.

PODCASTY I GALERIE