Odbyła się tradycyjna impreza poezji i muzyki w Borejkowszczyźnie – „Lira Syrokomli” – 2021

W dniach 19-23 maja br. w Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie odbyła się kalendarzowa impreza poetycko–muzyczna „Lira Syrokomli” – 2021.

vrsa.lt
Odbyła się tradycyjna impreza poezji i muzyki w Borejkowszczyźnie – „Lira Syrokomli” – 2021

Fot. Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie

Cykl imprez zapoczątkowało w środę, 19 maja, nieodpłatne zwiedzanie ekspozycji muzealnej poświęconej poecie oraz Międzynarodowemu Dniu Muzeów.

20 maja odbył się wykład dr. Józefa Szostakowskiego „Tatarzy w twórczości poety Władysława Syrokomli”.

Pracownicy muzeum odwiedzili bibliotekę, która ma swoją siedzibę w Borejkowszczyźnie. W czasie wizyty Anna Taukin recytowała wiersz W. Syrokomli pod tytułem „Śmierć słowika”.

W piątek, 21 maja, została otwarta wystawa reprintów i tłumaczeń utworów Władysława Syrokomli na inne języki. Wystawę przedstawił kustosz muzeum dr. Józef Szostakowski. Z powodu kwarantanny spotkania odbyły się w platformie wirtualnej.

Również w piątek odbyło się zajęcie edukacyjne z kaligrafii.

Wileńszczyzna jest regionem wielokulturowym. Rok 2021 został ogłoszony Rokiem Historii i Kultury Tatatów Litewskich, dlatego w ramach święta poezji i muzyki „Lira Syrokomli” pracownicy Muzeum zaprosili do współnego pisania imion tatarskich.

W swych „Wycieczkach po Litwie w promieniach od Wilna” W. Syrokomla wiele miejsca poświęca tematyce przybyszów ze Wschodu.

Centralna uroczystość „Liry Syrokomli” odbyła się w sobotę, 22 maja. Swoje wiersze przedstawili poeci wileńscy: Tomas Tamosziunas, Wojciech Piotrowicz, Mirosława Bartoszewicz, Dominika Olicka, Irena Duchowska, Agnieszka Masalyte. Daniel Dowejko prezentował swój pierwszy zbiorek „Przed wichrem meteorytów”. Ilustracje do wierszy wykonał malarz Czesław Połoński. Wydawcą jest Muzeum Władysława Syrokomli.

Inf. Muzeum Władysława Syrokomli w Borejkowszczyźnie

PODCASTY I GALERIE